Foto: bigstockphoto.com

Reformierakond lubab oma valimisprogrammis muuta "vaenu õhutamise" karistatavaks. Nimelt ei rahulda neid praegune olukord, kus vastutus "vaenu õhutamise" eest on seotud tekitatud tagajärgedega.

"Oleme üheselt leppimatud igasuguse vägivallaga ja muudame vastavalt põhiseadusele vaenu õhutamise karistatavaks," seisab erakonna valimisprogrammis.

Nende sõnul ei ole Eestis kohta mistahes õigusvastasel vägivallal ning neid ei rahulda praegune olukord, kus põhiseaduse kohaselt on vaenu õhutamine küll üheselt keelatud ja karistatav, kuid kehtiv karistusõigus on vastutuse vaenu õhutamise eest sidunud tekitatud tagajärjega.

"Viime lõpule aastaid kestnud õigusteoreetilise debati ja muudame karistusseadustikku selliselt, et oleks tagatud kõigi Eesti inimeste väärikus ja turvatunne," lubavad nad.

Toimetas Martin Vaher