Foto: Bigstockphoto

Praegune koalitsioon on otsustanud tõsta väga paljusid makse ja riigilõive. Enamasti räägitakse käibemaksust ja automaksust, kuid kogu tervikut vaadates võib tõdeda – ees ootab pretsedenditu maksukoormuse ja erinevate tasude tõus. 

Maksutõusu on kritiseerinud mitmed ettevõtjad, ettevõtjate liidud, Eesti Pank jne. Vaatame alljärgnevalt, millised maksud ja erinevad tasud tõusevad ning millised kehtestatakse. Toetun ülevaadet tehes nii rahandusministeeriumi ja maksu- ja tolliameti andmetele, Postimehele kui ka ERR-ile. 

 Alljärgnevalt on loend maksutõusudest, uutest maksudest ja riigilõivudest ning olemasolevate lõivude-tasude tõstmisest.

Praegused maksud: 

Käibemaks. Käibemaks tõuseb 1. jaanuarist 2024 senise 20 protsendi pealt 22 protsendile. Käibemaksuerisus majutusasutustele tõuseb 2025 9 protsendilt 13 protsendile ja ajakirjandusväljaannetele 5 protsendilt 9 protsendile. Käibemaksu puhul tuleb arvestada, et maksu tõstmine tõstab ka aktsiise, kuna aktsiisid on maksustatud käibemaksuga. 

Füüsilise isiku tulumaks. 1. jaanuarist 2025 tõuseb füüsilise isiku tulumaks kaks protsendipunkti 20 protsendilt 22 protsendile. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 700 eurole. 

Juriidilise isiku tulumaks. Tõuseb alates 1. jaanuarist 2025 senise 20/80 maksumäära asemel tasemele 22/78.

Dividendide maksustamine. Kaob ära dividendi madalam maksumäär 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipidamisele kuuluv tulumaks 7%. Alates 2025 maksustatakse dividend maksumääraga 22/78.

Maamaks. Maamaksu saab alates 2024 tõsta igal aastal kuni 10 protsenti. Märkima peab, et maamaksu tõus otsustati eelmise valitsuskoalitsiooni (Reformierakond, Isamaa, sotsid) ajal. 

Sotsiaalmaks. 2025 peaks vastavalt riigieelarvestrateegiale leidma aset sotsiaalmaksu maksmise erijuhtude reform, mille täpsem sisu pole veel teada. Maksureformi põhjendus on julgeoleku finantseerimine. 

Töötuskindlustusmaks. Vastavalt riigieelarvestrateegiale peaks 2025 rakenduma uus töötuskindlustusmakse määr, mis tõuseks 2,4 protsendilt 3,3 protsendile.

Mahaarvamised füüsilise isiku maksustatavast tulust. Alates 1. jaanuarist 2024 kaob ära õigus oma maksustatavast tulust maha arvata täiendavat maksuvaba tulu laste eest, täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest ja eluaseme intresse. 

Kodualuse maa maksuvabastuse kaotamine. 2025 kaob vastavalt koalitsioonilepingule kodualuse maa maksuvabastus. 

Alkoholiaktsiis. Aktsiis tõuseb 2024.-2025. aastal 5 protsenti aastas.

Tubakaaktsiis. Aktsiis tõuseb 2024.-2025. aastal 5 protsenti aastas.

Kütuseaktsiis. Aktsiis hakkab tõusma alates 2024. aasta aprillist. Diislikütuse aktsiis tõuseb astmeliselt aastatel 2024-2027, jõudes välja koroonakriisi eelsele ajale, mil aktsiis oli 493 eurot tonni kütuse kohta. 

Kütuseaktsiisi tõus puudutab diislikütust, maagaasi, rasket kütteõli ja elektriaktsiisi. 

Hasartmängumaks. Seaduse kohaselt tõuseb kaughasartmängu ja toto kehtiv viieprotsendiline maksumäär kahes etapis: 2024. aastal tõuseb maksumäär kuuele ja 2026. aastal seitsmele protsendile. Loterii ja kaubandusliku loterii maksumäär kasvab 2024. aastast 18-lt 22 protsendile, mängulaudade maksumäär 1278,23-lt 1406-le ja osavusmängu mänguautomaatide maksumäär 31,95 eurolt 32 eurole.

Uued maksud: 

Automaks. Alates 1. jaanuarist 2025 kehtestatakse automaks, mis peaks tooma riigieelarvesse 230 miljonit eurot. Maks koosneb sõiduki registreerimistasust ja iga-aastasest maksust, mis sõltub auto mudelist.

Suhkrumaks. Alates 2025 plaanib koalitsioon kehtestada maksu magustatud jookidele, maksutulu hinnatakse 114 eurole. 

Pakendi- ja plastikumaks. Pakendi- ja plastikumaksu kehtestamine on kirjas koalitsioonileppes. Täpsem info maksumäära kohta hetkel puudub. 

Raadamismaks. Koalitsioonilepe näeb ette põllumajandus- ja metsamaade raadamise maksustamise. Maksumäär ja kogumise mehhanismi kohta info hetkel puudub.

Nn julgeolekumaks. Valitsuse liikmed on pidanud vajalikuks kehtesta maks, millega katta riigikaitsekulutuste tõstmine SKT-st 2 protsendilt 3 protsendile. 

Metsateatise läbivaatamise riigilõiv. Metsateatise menetlemisele kavatsetakse määrata riigilõiv 15 eurot, praegu on menetlemine ja metsaregistri kasutamine tasuta. 

Riigilõivude ja tasude tõusud:

  • ökomärgise kasutamise taotluse läbivaatamine
  • ökomärgise kasutamise õigus tootel
  • autojuhi koolituse ja erinevate autojuhti eriõiguste koolitus
  • komplekslubade riigilõivud. Põllumajandus-Kaubanduskoja juhi kommentaar: „Ettepaneku kohaselt suureneksid tööstus- ja tootmisettevõtete komplekslubade eest võetavad riigilõivumäärad järgmise aasta 1. juulist  695-1490 % võrra ja põllumajandusettevõtetele 297-695 %. Kui täna kehtiv riigilõivu määr on kõikidele ettevõtetele 1240 eurot, siis seaduse kehtima hakkamise puhul oleksid need maksimaalselt 19 720 eurot tööstus- ja tootmisettevõtetele ning 9860 eurot põllumajandusettevõtetele."
  • väikelaeva registreerimise tasu ja omanikuvahetus
  • laevaperega seotud toimingud
  • sõiduki registreerimistasu ja omanikuvahetus
  • lootsi kvalifikatsioonieksam
  • vee erikasutusluba
  • jäätmevedu

Lisaks loetletule plaanitakse tõsta ka mitmeid teisi riigilõive-tasusid, täpsema info annab Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ülevaade. Riigilõivude ja tasude tõus on planeeritud 1. juuliks 2024.