Markus Järvi. Foto: erakogu

Veiko Vihuril on õigus. Kui kristlane valib teadlikult riigikokku erakonna, mis lubab avalikult seista kiriku moraaliõpetuse ja loomuseaduse vastaste revolutsiooniliste ideede eest ning lisaks sellele lubab vaigistada ka põhiseaduse vastaselt enda kriitikuid, on tegu ebamoraalse valikuga, kirjutab Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi.

Veiko Vihuri kirjutas mõned päevad tagasi artikli, millest on tekkinud vilgas diskussioon.

Olgu ühemõtteliselt edastatud, et toetan Veiko Vihuri positsioone täielikult.

Reform, E200 ja sotsialistid on lubanud muuhulgas toetada kooseluseaduse rakendusakte, "homoabielu" läbisurumist ja E200 näol boonusena ka abistatud enesetappu. Lisaks sellele on kõik kolm lubanud "vihakõneseaduse" abil inimeste südametunnistuse- ja sõnavabaduse mahasurumist.

Tegin sellel teemal hiljuti ka kommentaari:

Kui kristlane valib teadlikult riigikokku erakonna, mis lubab avalikult seista kiriku moraaliõpetuse ja loomuseaduse vastaste revolutsiooniliste ideede eest ning lisaks sellele lubab vaigistada põhiseaduse vastaselt enda kriitikuid, on tegu ebamoraalse valikuga.

On väga kurb, et ametlik EELK juhtkond ei suuda võtta sarnaselt õpetaja Vihurile selgeid ja ühemõttelisi positsioone – nagu ei ole seda senini suutnud kahjuks teha ka katoliku kiriku juhtkond.

Viimane katoliku kiriku õpetusameti dokument, mis seda teemat spetsiifiliselt käsitleb, pärineb 3. juunist 2003 ning kannab nime "Kaalutlused ettepanekute suhtes tunnistada seaduslikuks homoseksuaalsete isikute vahelised liidud".

Dokumendi on allkirjastanud toonane usukongregatsiooni prefekt kardinal Joseph Ratzinger, kellest mõne aasta pärast sai paavst Benedictus XVI.

Tekst, mida senini pole ükski kiriku õpetusameti autoriteet ümber lükanud, on ühemõtteliselt selge ning ei jäta ruumi tõlgendusteks. "Situatsioonides, kus homoseksuaalseid liite seaduslikult tunnustatakse või kus neile on antud abielule kuuluv seaduslik staatus ja õigused, ollakse kohustatud [sellele] selgelt ja jõuliselt vastu astuma," toonitab kiriku õpetusamet.

Katoliiklane peab kiriku korralduse kohaselt "hoiduma mistahes formaalsest koostööst selliste rängalt ebaõiglaste seaduste vastuvõtmisel või rakendamisel, ning sedavõrd, kui see on võimalik, materiaalsest koostööst nende rakendamisel."

Kristlane peab seisma Jumala ilmutuses, Tema loomuseaduses ja sellest lähtuvalt kiriku õpetuses avaldatud tõe eest – hoolimata sellest, mida ülejäänud ühiskond sellest arvab.

Loodan siiralt, et eelseisvatel valimistel teevad kristlased kiriku moraaliõpetuse poolt valgustatud ja informeeritud valiku.