Kuvatõmmis 24.02.2019 saatest "Reporter"

Kanal 2 uudistesaates "Reporter" eetrisse lastud kajastus Eesti Vabariigi aastapäeva õhtul toimunud tõrvikurongkäigust oli justkui õpikunäide ebaausast, kallutatud ja ebaprofessionaalsest ajakirjandusest või täpsemini ajakirjanduse rüüsse maskeeritud ideoloogilisest aktivismist, kirjutab oma repliigis Varro Vooglaid.

Marian Võsumetsa poolt Kanal 2 uudistesaatele "Reporter" tehtud lugu tõrvikurongkäigust on justkui õpikunäide ebaausast, raskelt kallutatud ja ebaprofessionaalsest kajastusest, mis loob teadlikult reaalsusest täiesti moonutatud kuvandi ning kujutab endast sellisena kõike muud kui head ajakirjandust. Tõepoolest, see on suurepärane õppematerjal ajakirjandustudengitele selle kohta, kuidas mitte ajakirjandust teha (soovitan tudengite jaoks ära salvestada, Priit Pullerits ja Priit Hõbemägi).

Mina nägin tõrvikurongkäigul väga palju noori, rõõmsaid ja sõbralikke inimesi, samuti suurt hulka lastega perekondi, kohtamata üht ainsatki purjakil tegelast – rongkäigul valitses rahumeelne, sõbralik ja rahvuslik meeleolu. Just selline pilt avanes ka kõigile teistele kohal viibinud inimestele, kellega olen sel teemal rääkinud.

Ajakirjanikuks maskeerunud ideoloogilise aktivistina on Võsumets aga otsinud üles mitte kõikjal nähtaval olnud lastega pered või heatujulised noored, vaid mõned üksikud nokastanud mehed, kes isegi ei olnud rongkäigus, ja lasknud siis mõnuga neil oma ebakaines olekus selgitusi jagada, teades väga hästi, et see annab talle võimaluse neid kaadreid esile tuues väljendada tõrvikurongkäigu suhtes oma isiklikku põlgust.

Kõnealusele uudisklipile antud pealkiri räägib enese eest.

Sellele vastavalt on uudisloo pealkirigi sõna "joovastuses" mitmetähenduslikkusele apelleerides koostatud nii, et luua kuvandit, nagu olnuks alkoholi liigtarvitamine rongkäiku tervikuna iseloomustavaks tunnuseks ("Üle 6000 joovastuses eestlase tõrvikutega marssimas"). Et hea tava kohaselt ei näidata teles ilma tungiva vajaduseta alkoholi tarvitanud inimesi, ei hakka pikemalt kirjutama.

Lisaks eelnevale on Võsumets ilmselgelt ja kõigi eelduste kohaselt tahtlikult eksinud inimeste kohmetust ära kasutades Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 3.2. fikseeritud põhimõtte vastu, mille kohaselt "ajakirjanik ei või kuritarvitada meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi".

Tõeline ajakirjandusväljanne peaks reportaaži tehes pürgima kajastatavast sündmusest võimalikult tõepärase pildi edasiandmisele. Ehk nagu eelnevalt osutatud ajakirjanduseetika koodeksi punktis 1.4. öeldud: "Ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon." Võsumetsa poolt "Reporterile" tehtud klipi taustaks on aga soov luua tõrvikurongkäiku naeruvääristav ja seda võimalikult halvas valguses näitav kuvand.

Selle kinnituseks on Võsumetsa poolt Instagramis jagatud temast endast tõrvikurongkäigul tehtud pilt koos ingliskeelse kommentaariga (vt altpoolt), milles ta avab oma põlglikku suhtumist üritusse. Muu hulgas kirjutab ta, et tõrvikurongkäigu näol ei ole tegu Eesti Vabariigi aastapäeva väärika tähistamisega ja et kodanikel tuleb sellele vastu hakata – postituse alla on lisatud teemaviited #politics (poliitika) ja #thisneedstochange (see peab muutuma). Ehk siis Kanal 2 reporter kasutab oma tööandjaks olevat telejaama ära isikliku ideoloogilise programmi edendamiseks.

Igal juhul on niisugune tegevus mitte ajakirjanduslik, vaid kõige halvemas mõttes propagandistlik. Pole ka üllatav, et üks Kanal 2 töötaja olevat täna helistanud Mart Helmele ja palunud "Reporteri" klipi pärast iseenda nimel vabandust, kuna tal olevat lihtsalt selle pärast piinlik. Mina oleksin küll Kanal 2 omaniku või peatoimetajana Võsumetsa soperdise ja selle eetrisse laskmise pärast tõsiselt pahane, täiesti sõltumata sellest, kas mulle tõrvikurongkäik meeldib või mitte. Piinlik oleks seda enam, et TV3 sai oma uudistesaates maha igati asjaliku ja tõepärase, reaalselt ajakirjandusliku kajastusega.