Naiste "vabastamine perekonna orjusest" oli kommunistliku ideoloogia oluline punkt.

Kuigi Nõukogude-Vene bolševikel olid suured plaanid seoses maailmarevolutsiooniga, kukkusid need läbi. Juba pikemat aega on aga kohal neobolševikud, kelle näol on tegemist sama ohtlike fanaatikutega, nagu olid seda omal ajal bolševikud, kirjutab Veiko Vihuri.

Kes on neobolševikud?

Revolutsionäärid, kel on ideoloogiline veendumus sellest, mis on progress ja kuidas seda ühiskonnas juurutada.

Nad lammutavad rahvusriigid ja asendavad need immigrantide juurteta ühiskondadega, sest nad usuvad, et see annab nende ideoloogiale suurema kandepinna.

Nad kuulutavad traditsioonilise arusaama perekonnast ja soost patriarhaalseks igandiks, mis tuleb ära muuta. Selle eesmärk on lõhkuda loomulikul viisil välja kujunenud sotsiaalsed struktuurid ja sidemed.

Nad muudavad vabad kodanikud riigi sõltlasteks, kes peavad kerjama toimetulekutoetusi.

Nad piiravad ulatuslikult eraomandit, maksustades rängalt kõike, mis annab kodanikule vabaduse: maa, hooned, autod. Ideaaliks on riigi poolt ehitatud üürikasarmutes elunevad inimkolooniad, kes liiguvad tööle ühistranspordiga.

Loomulikult võtavad nad kodanikelt ära relvad või muudavad (esialgu) relvade omamise äärmiselt keeruliseks, et suurenda riigivõimu haaret kodanike üle.

Sündivus võetakse täielikult riikliku kontrolli alla.

Nad loovad totaalse jälgimisühiskonna ja viivad sisse sotsiaalse krediteerimise süsteemi, kus inimese põhiõigused sõltuvad ideoloogilise kuulekuse väljendamisest ja allumisest valitsuse poliitikale.

Sularaha käibelt kaotades kehtestavad nad põhimõtte, et keegi ei saa teostada rahalisi tehinguid ilma riigivõimu heakskiiduta. Allumatud kodanikud kaotavad üldse juurdepääsu elektroonilisele rahale.

Nad keelavad lihasöömise ja panevad inimkonna toituma putukatest, sest neile lihtsalt meeldib see.

Nende tulevikulubadus on: sa ei oma midagi ja oled õnnelik! (Aga häda sellele, kes ei ole õnnelik!)

Nad räägivad vähemuste õigusest, kliimast, rohepöördest, Suurest Lähtestamisest jms, kuid need on vaid neobolševike revolutsioonilise nägemuse elluviimise instrumendid.

Nõukogude-Vene bolševikel olid suured plaanid seoses maailmarevolutsiooniga. Nad kukkusid aga läbi ja ei suutnud sotsialismi üles ehitada isegi mitte ühel maal. Eks saab näha, kuidas läheb neobolševike plaanidega.

Kuid tegemist on sama ohtlike fanaatikutega, nagu olid seda bolševikud.

Repliik põhineb autori sotsiaalmeediapostitusel.