Ajalehe "Rahvuslik Teataja" toimetaja Jaan Hatto oma purustatud uksega sauna ees. 8.10.2021. Foto: Varro Vooglaid

Teisipäeva, 5. oktoobri keskpäeval tungisid relvastatud ja maskides politsei kiirreageerijaid ajalehe Rahvuslik Teataja toimetaja Jaan Hatto Raplamaal, Velise kandis asuvasse koju, mis on ühtlasi ajalehe toimetuseks.

Maskides relvastatud mehed lõid ukse sisse, Hattot sihiti relvadega, ta käsutati põrandale, käed pandi raudu ja majas asuti teostama läbiotsimist, muu hulgas lastes lahti politseikoerad. 

Hattot peeti käeraudu panduna kinni rohkem kui 5 tundi, mille vältel üks maskis ja relvastatud politsei kiirreageerija pidevalt valvas teda. 

Läbiotsimise käigus lõhuti teisel korrusel lakke auk, et pääseda pööningule. Samuti purustati majast eemal asuva sauna uks. Väidetavalt sõitis kohale isegi suurt müra teinud helikopter, mida naabrid nägid Hatto sõnul ümbruskonnas liikumas.

Ajalehe "Rahvuslik Teataja" toimetaja Jaan Hatto näitamas oma sauna ust, mille läbiotsimist teostanud politseinikud purustasid. 8.10.2021. Foto: Varro Vooglaid
Auk, mille läbiotsimist teostanud politseinikud lõhkusid ajalehe "Rahvuslik Teataja" toimetaja Jaan Hatto kodus teise korruse lakke, et pääseda pööningule. Foto: Varro Vooglaid

Operatsioon toimus Hattole jäetud läbiotsimisprotokolli kohaselt Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse varavastaste kuritegude grupi vanemuurija Ivanna-Olga Petrakova juhtimisel.

Läbiotsimiseks oli ringkonnaprokurör Tatjana Tamme 4. oktoobri taotlusest lähtuvalt andnud sama päeva määrusega loa Tartu Maakohtu kohtunik Peet Teidearu. Uurimistoimingus osalesid teiste hulgas juhtivuurija Tauno Pärli ja kiirreageerija Andrei Junkin.

Läbiotsimine teostati väidetavalt selleks, et tabada Meelis Kaldalu, keda aga Hatto juures ei viibinud. Kaldalu suhtes on käimas kriminaalmenetlus ja ta on kuulutatud tagaotsitavaks, kuna teda kahtlustatakse 2017. aastal ERRi Tartu stuudiole pommiähvarduse tegemises. Kaldalu ise on eitanud pommiähvarduse tegemist.

Politsei kaudu laekunud prokuratuuri selgituses öeldi: "Antud läbiotsimine tehti kohtumenetluses olevas asjas kohtult saadud loa alusel tagaotsitava tabamiseks. Praegu on see kriminaalasi Tartu maakohtu menetluses. Läbiotsimine viidi läbi lähtuvalt kriminaalmenetluse seadustiku § 91 lg 1 ja lg 2 alusel, seda prokuröri taotlusel ja Tartu Maakohtu loal ning menetlustoimingule allutatud Hatto suhtes kohaldati sundi lähtuvalt korrakaitseseadusest."

Mingeid selgitusi selle kohta, kuidas tekitatud kahju Hattole hüvitatakse, operatsiooni läbiviijad Hattole ei andnud.

Kuidas Hatto ise toimunut kirjeldab, seda vaata alltoodud videost.

TÄIENDATUD: Portaalis Elu24 avaldatu kohaselt tabati Meelis Kaldalu läbiotsimisega samal päeval Jaan Hatto kodu lähistelt. Samuti väidab politsei, et Hatto keeldus politseiga koostööd tegemast ja maja uks löödi sisse, kuna Hatto ei olevat soostunud seda vabatahtlikult avama. Hatto sõnul ei vasta see tõele.

5. oktoobri keskpäeva paiku tungisid politsei kiirreageerijad (rohelised mehikesed) suurte jõududega ajalehe "Rahvuslik Teataja" toimetaja Jaan Hatto Raplamaal, Velise kandis asuvasse koju, mis on ühtlasi ajalehe toimetuseks. Maskides relvastatud mehed murdsid ukse maha, Hattot sihiti relvadega, ta käsutati põrandale, käed pandi raudu ja majas asuti teostama läbiotsimist, mh politseikoerte abil. Hattot peeti käeraudu panduna kinni rohkem kui 5 tundi, mille vältel üks maskis ja relvastatud politseinik pidevalt valvas teda. Läbiotsimise käigus lõhuti teisel korrusel auk lakke, et pääseda pööningule, samuti purustati majast eemal asuva sauna uks. Väidetavalt sõitis kohale isegi tohutut müra teinud helikopter. Operatsioon toimus läbiviijate sõnul selleks, et leida üles Meelis Kaldalu, kes Hatto juures ei viibinud. Minu hinnangul on tegu täiesti arusaamatu võimuliialdusega ja küsimuseks jääb, millist eesmärki selline võimuliialdus teenib. Samuti jääb küsimuseks, kas niimoodi Eesti Vabariigis asjad käivadki ja kas niimoodi võib käituda meist kelle iganes suhtes? Kuula eile salvestatud videost lähemalt, kuidas Hatto toimunut selgitab.

Posted by Varro Vooglaid on Saturday, October 9, 2021