Pilt: BigStockPhoto

Ameerika Ühendriikide tunnustatud molekulaarbioloog Richard High Ebright avaldas sotsiaalmeedias ülevaate SARS-CoV-2 viiruse ehk Covid-19 nimelise haiguse päritolu kohta.

Richard High Ebright Foto: Facebook
 1. SARS-CoV-2 on suguluses nahkhiirte SARSi sarnaste koroonaviirustega, keda leidub Lõuna-Hiinas ja Põhja-Laoses.
 2. SARS-CoV-2 sisenes inimestesse kas Wuhanis või selle lähistel ajavahemikus 2019. aasta augustist-novembrini.
 3. SARS-CoV-2 sisenes inimestesse kas:
  a) loodusliku õnnetuse kaudu, nagu juhtus esimese algse koroonaviiruse inimestesse sisenemise puhul, mis leidis aset 2002. aastal loodusliku ülekandumise kaudu Guandongi provintsi maapiirkonnas…
  b) … või juhtus see uurimistegevuse käigus toimunud õnnetuse kaudu, nagu see toimus teise, kolmanda, neljanda ja viienda algse SARS koroonaviiruse inimestesse sisenemise puhul, mis leidsid aset 2003. aastal Singapuris-, 2003. aastal Taipeis- ja kahes erinevas 2004. aastal Pekingis toimunud laboriõnnetustes.
 4. Wuhan on tuhande kilomeetri kaugusel lähimatest SARS-CoV-2 sarnaste koroonaviirustega nahkhiirtest.
 5. Wuhanis asub laboratoorium, kus pandeemia alguse ajal viidi läbi maailma suurimat nahkhiirte SARSi sarnaste koroonaviiruste teadusuuringute programmi. Selles laboratooriumis oli suurim kollektsioon nahkhiirte SARSi moodi koroonaviiruseid ja seal asus maailma ainus SARS-CoV-2-sarnase koroonaviiruse näidis.
 6. Aastatel 2016–2018 konstrueeris Wuhani Viroloogiainstituut seeria uudseid kimäärseid SARSi sarnaseid koroonaviiruseid, milles oli ühe nahkhiire SARSi sarnase koroonaviiruse ogageen (spike gene) ühitatud teise nahkhiire SARSi sarnase koroonaviiruse geneetilise informatsiooniga.
  Sedasi tuvastati viirused, mis olid võimelised nakatama inimeste hingamisteede rakke ja seal tõhusalt paljunema. Nende viiruste võimendatud viiruskasv oli 10 000 korda suurem ja need olid neli korda suurema surmavusega, mida näitasid geneetliselt muundatud hiirte, kelle rakkude pinnal olevad retseptorid olid inimese moodi (in mice engineered to display human receptors on cells), peal läbi viidud katsed.
  Teiste sõnadega, Wuhani Viroloogiainstituut oli juba mitu aastat enne pandeemia algust astunud samme, mis olid vajalikud loodusliku nahkhiire SARSi moodi koroonaviiruse muutmiseks uudseks inimeste pandeemia võimekusega haigusiduks, millel olid SARS-CoV-2 omadused.
 7. 2018. aastal tegid Wuhani Viroloogiainstituut ja selle kaastöölised ettepaneku konstrueerida laiendatud seeria uudseid kimäärlikke SARSi moodi koroonaviiruseid. Sellel korral sooviti kasutada vastselt tuvastatud ogageene, millel olid vastuvõtlikkused (afiinsused; vastuvõtlikkus haigustekitajale) inimeste retseptoritele, mis ulatusid väga madalast väga kõrgeni.
  Nad tegid ettepaneku lisada furiini lõhustamise saidid (furin cleavage sites), mis on SARS-CoV-2te iseloomustav tunnusjoon, kuid mida ei esine mitte üheski teises teadaolevas SARSi moodi koroonaviiruses ja mis on võtmetähtsusega SARS-CoV-2 kõrge ülekandumisvõimekuse juures.
  Teiste sõnadega: aasta enne pandeemia algust tegid Wuhani Viroloogiainstituut ja selle kaastöölised ettepaneku astuda viimased sammud, mis olid vajalikud loodusliku nahkhiirte SARSi sarnase koroonaviiruse muutmiseks uudseks inimeste pandeemia võimekusega nakkusiduks, millel olid SARS-CoV-2 omadused.
 8.  Aastatel 2016–2019 konstrueeris ja kirjeldas Wuhani Viroloogiainstituut SARSi sarnaseid koroonaviiruseid teise astme tasemega bioturvalisuse laboratooriumis, mis on tase, millest ei piisa töötamiseks pandeemiavõimekusega nakkusidudega ja mis ei pea kinni viirust, millel on SARS-CoV-2 ülekandevõimekus. 
 9. Alates pandeemia algusest on nii Wuhani Viroloogiainstituut kui selle kaastöölised hoidnud kinni teavet, esitanud valesti fakte ja takistanud uurimist … Kui nad isegi ei ole SARS-CoV-2 valla pääsemisega seotud, oleksid nad saanud hõlpsalt koostööd tehes enda nime puhtaks pesta.
 10. Ülekaalukas tõestusmaterjali hulk, nii teaduslikud- (punktid 1–3) kui dokumentaalsed (punktid 4–9) tõestusmaterjalid osutavad, et SARS-CoV-2 sisenes tõenäoliselt inimestesse laboriõnnetuse käigus.

Hiljem lisas Dr Ebright järgijate küsimustele vastates:

"Fülogenees, epidemioloogiline ja dokumentaalne tõendusmaterjal osutavad kõik, et SARS-CoV-2 sisenes inimestesse ajavahemikus 2019. aasta august-november. 
Väidetav Huanani Mereandide turul 2019. aasta detsembri keskel toimunud superleviku sündmus ei saa mitte kuidagi heita valgust viiruse inimestesse sisenemisele 2019. aasta augustis-novembris."

Kõik väited on Dr Ebrighti sõnul tõestatud faktid:

Toimetas Karol Kallas