Kultuuriminister Tõnis Lukas Foto: Wikimedia Commons

Riik ei kavatse toetada kriisi tõttu raskustesse sattunud erameediaväljannete ajakirjanikele palga kompenseerimist, nagu palus Eesti Meediaettevõtete Liit.

"Konkreetsetes kultuuriministeeriumi kaudu jagatavates toetustes meediaettevõtete toetamine otseselt ei kajastu. Küll aga on meediaettevõtetel võimalus taotleda toetust ettevõtluse jaoks loodavatest meetmetest," vahendas ERR kultuuriminister Tõnis Lukase neljapäeval öeldut.

Abi taotleti neljaks kuuks 

Liit taotles märtsis valitsusele saadetud pöördumises, et riik kompenseeriks ajakirjandusliku sisu tootmisega seotud töötajate palgakulud 40% ulatuses nelja kuu jooksul ehk juuli lõpuni.

"Ajakirjandusliku sisu tootjateks peame toimetajaid, reportereid, küljendajaid, kujundajaid, keeletoimetajaid, fotograafe, TV-video operaatoreid, saatejuhte, uudisteankruid ja neid teenindavat personali. Lubame, et ei kasuta toetussummat palgatõusudeks.
Selliseid ajakirjanduslikku sisu tootvaid inimesi on Eestis kokku 844 inimest ja nende
kumulatiivne palgakulu (ettevõtete kulu kokku) on ümmarguselt 1 650 000 eurot kuus, millest 40% on 660 000 eurot kuus," seisis pöördumises.

Töötukassa üldist tööjõu toetusmeedet pidas liit ajakirjandusele ebasobivaks. "See on mõeldud pigem tööstusettevõtetele, kus reaalselt töömaht väheneb. Ajakirjandus on seevastu paradoksaalses olukorras, kus tööhulk suureneb (praegu teevad ajakirjanikud 14-tunniseid tööpäevi), reklaamiraha laekumised aga vähenevad. Meediajuhtide prognoosi kohaselt kahaneb teises kvartalis liidu liikmete reklaamikäive enam kui 15 miljoni euro võrra," märgiti kirjas.

Toimetas Jaanus Vogelberg.