Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Foto: Renee Altrov, Riigikantselei, Wikimedia Commons

Sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo (Reformierakond) sõnul on uuel valitsusel kavas samaaegselt võtta vastu nii kooseluseaduse rakendusaktid kui ka kehtestada "abieluvõrdsus", et sellest tekkiv tüli oleks võimalikult "lühikest aega õhus". Tema sõnul ei tuleks lasta nende küsimuste üle otsustada mitte enamusel, vaid tuleb astuda jõulisi samme vähemuste õiguste ellu viimiseks.

Riisalo sõnul oli neil erakonnas sisemine kokkulepe ja soov – mis väljendus ka nende programmis – teha ära kooseluseaduse rakendusaktid, et anda samasoolistele paaridele õigused ja võimalused, vahendab Postimees.

Samas selgitas ta täiendavalt, et see ei tähenda, et enne võetakse ette kooseluseadus ja hiljem "abieluvõrdsus": "See tähendab, et me teeme ühel ajal kaks sammu: kooseluseaduse rakendusaktid ja ka abieluvõrdsus."

Ta usub, et homoabielu seadustamiseks ehk niinimetatud abieluvõrdsuseks on aeg enam kui küps: "Eesti on varem ÜRO Inimõiguste Nõukogus seisnud naiste, laste ja vähemuste õiguste eest, nüüd on õige aeg oma sõnade järgi käia ja abieluvõrdsus seadustada."

Riisalo väitel pole "abieluvõrdsuse" päevakorda võtmine kindlasti seotud Reformierakonna reitingu langusega ning sellest tuleneva sooviga rasked otsused kohe ära teha.

"Kui mõtleme abieluvõrdsuse, aga ka kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise peale riigikogus, siis igal juhul põrkub kaks maailmavaadet – uuringute kaudu teame, et mõlemad on Eestis olemas," ütles sotsiaalkaitseminister.

Tema hinnangul ei ole aga kindlasti vähemuste õigusi võimalik ellu viia viisil, et laseme enamusel otsustada. "Tuleb astuda jõulisi samme!" on ta veendunud.

"Kui rakendusaktid on oma olemuselt mõnevõrra keerukamad ja mahukamad, siis abieluvõrdsus on üsna lihtne ja lakooniline seadusemuudatus, mida saab teha perekonnaseaduse esimestes paragrahvides. See ei ole tehniliselt kuigi keeruline."

Riisalo sõnul tuleb need asjad aga kindlasti ära teha koos, et see tüli oleks võimalikult lühikest aega õhus, sest on kindel, et tekib erinevaid arvamusi.

Riisalo leiab, et sellega seotud avaliku arutelu vastutus on kindlasti sotsiaalkaitseministril, aga ka ülejäänud valitsusel, sest kõik kolm erakonda on koalitsioonileppe ja nende valikute taga. Ta lubas selle raames kohtuda ka LGBTQ+ kogukonna liikmetega.

Kui Riisalolt küsiti selle kohta, et sooneutraalne abielu võib tekitada probleeme põlvnevuse määratlemisel ning tühistada "ema" ja "isa" mõiste, siis tema selles probleemi ei näinud.

"Kui me defineerime abielu selle funktsioonide ja eesmärgi põhjal, jättes kõrvale traditsioonilise poole, mis seostub pigem kirikuga ja mida praegu meie perekonnaseaduse alusel abiellumise mõistele ka külge pannakse, siis ei muutu tegelikult mitte midagi," leiab ta.

Selle kohta, kuidas aga näiteks kaks meest lapse saaksid, vastas Riisalo, et olukorras, kus on kaks meest, kes on omavahel abielus, "siis me räägime lapsendamise võimalikkusest". Samuti võivad tema sõnul need lapsed pärineda ka emma-kumma varasemast suhtest.

"Euroopas oleks Eesti 20., maailmas 35. riik, kus abieluvõrdsus seadustatakse. Endistest NSV Liidu riikidest esimesena. Me ei ole edetabeli tipus!" rõhutab sotsiaalkaitseminister.

"Oleme rääkinud rahvusvaheliselt, kui oluline on tagada vähemuste õigused, aga riigis sees pole selleks kuigi palju teinud. Me peame käima oma sõnade järgi."

Mis täpsemalt ajakavasse puutub, siis peaks see selguma järgmisel nädalal. Rahvusringhäälingule ütles Riisalo, et "abieluvõrdsuse" eelnõu jõuab loodetavasti veel enne jaanipäeva riigikokku.

Toimetas Martin Vaher