Foto: bigstockphoto.com

Erakond Eestimaa Rohelised on algatanud petitsiooni, millega paluvad Riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost. Kuigi petitsioon on nüüdseks kogunud juba üle 29 000 allkirja, siis opositsioonierakondade juhid seda ei toeta.

"Käesolevaga teevad Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud Riigikogule ettepaneku muuta samast soost paare diskrimineerivat perekonnaseadust ja tagada nende põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele," seisab petitsioonis.

Seal apelleeritakse ka Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvile 12, mis sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Ühtlasi kutsutakse kõiki Eesti erakondi avalikult seisukohaga ühinema ja petitsiooni toetama. "Praegu ei ole ei aeg ega koht poliittehnoloogilisteks mängudeks, vaid selgeks ja ühetimõistetavaks sõnumiks, et Eesti on tolerantne, solidaarne ning inimeste valikuvabadusi austav riik," seisab seal kirjas.

Kuna Eestis kehtib usu- ja veendumusvabadus, peab petitsiooni autorite hinnangul jääma siiski usuorganisatsioonide endi otsustada, milliseid abielu vorme nad tunnustavad.

"Vastukaja on olnud üllatavalt hea. Meie petitsioon on erakondadeülene ja on väga hea meel, et seda algatust toetavad ka mitmed teiste erakondade tuntud näod. Meie soov ongi, et parteid jätaksid poliitilised mängud praegu kõrvale, et saaksime üheskoos seista euroopalike väärtuste eest," ütles roheliste esinaine Züleyxa Izmailova.

"Selline allkirjade torm näitab selgelt, kui palju on Eestis progressiivselt mõtlevaid ja häid inimesi," ütleb Roheliste esimees Kaspar Kurve. "Meie eesmärk on teha antud petitsioonist läbi aegade edukaim rahvaalgatus, mis päädiks ka reaalse seadusandliku muudatusega."

Reformierakonna ja sotside juhid petitsiooni ei toeta

Opositsioonierakondade juhid Kaja Kallas ja Indrek Saar ei plaani aga homoabielu seadustamise algatust allkirjastada, vahendab Delfi. Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles Eesti Päevalehele, et ei kavatse petitsiooni toetada, sest see täidaks vaid EKRE soovi minna nende lahinguväljale kaklema. "Siis nad saavadki öelda, et abielu institutsiooni rünnatakse," sõnas ta. 

Sotsiaaldemokraatide esimees Saar ütles, et kuigi mitmed sotsiaaldemokraadid on petitsioonile alla kirjutanud, siis tema seda ei tee. "Ma tunnustan igasugust selleteemalist kodanikuaktiivsust, aga praegu on kõige olulisem ära hoida referendum, mis püüab meid ajas tagasi viia. See on see, kuhu tuleks oma jõud ja energia koondada," märkis sotside esimees.

Izmailova loodab aga, et kahtlejad ja keeldujad võtavad aega ning mõtlevad ümber. "Küsimus on inimeste eludes ja praegu on õige aeg kaart EKRE käest ära võtta," nentis ta.

Kurve: on häbiväärne, et Reformierakond ja sotsid kaotavad igasugused väärtused

Erakonna Eestimaa Rohelised kaasesimees Kaspar Kurve leiab, et tänases poliitilises kliimas on end liberaalsena määratlevale erakonnale abieluvõrdsuse toetamine ainuvõimalik tee. Muud varianti ei olevat. Seetõttu on tema sõnul häbiväärne, et end liberaalseteks erakondadeks pidavad Reformierakond ning Sotsiaaldemokraatlik erakond kaotavad igasugused väärtused poliittehnoloogia ning reitingute nimel.

"Täna ei ole ei aeg ega koht, kus seda teha, kõik isikuvabadusi toetavad erakonnad peavad saatma selge poliitilise sõnumi ja see sõnum on täna väga ühene. /…/ Lööge siis seljad sirgu ning astugem üheskoos otsustav samm avatuma, solidaarsema ning inimõigusi austava Eesti suunas," kutsub Kurve opositsioonierakondade juhte üles petitsiooni allkirjastama.

Erakond Eesti 200 toetab petitsiooni

Teistest erakondadest toetab petitsiooni hetkel veel Eesti 200.

"Eesti 200 seisab kõikide Eesti inimeste abieluvõrdsuse eest. Toetame Roheliste erakonna rahvaalgatust, mis seab eesmärgiks sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost," seisab kirjas Eesti 200 pressiteates.

Ühtlasi kutsub Eesti 200 üles Riigikogu liberaalseid erakondi — Reformierakonda, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja Keskerakonda "seisma nii sõnade, aga eriti tegudega, inimeste õiguste eest ning algatama perekonnaseaduse muutmine eesmärgiga sõnastada abielu kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna".

Petitsiooni tähtaeg on 24. detsember

Roheliste algatatud petitsioon on kogunud praeguseks juba üle 29 000 allkirja, kuid selleks, et see Riigikogule üle anda piisanuks ka vaid 1000 häälest. Petitsiooni allkirjastamise tähtaeg on 24. detsember ning pärast seda läheb see Riigikokku, kus selle peab vastu võtma Riigikogu esimees Henn Põlluaas.

Rohelised teevad aga edasi tööd selle nimel, et petitsioonile võimalikult palju allkirju koguda. "Mida rohkem neid kokku saame, seda tugevam sõnum on," ütles Izmailova.

Toimetas Martin Vaher