Saksamaal võidakse intsest legaliseerida, pärast seda, kui Saksamaa eetikanõukogu teatas, et õdede ja vendade vahelised seksuaalsuhted peaksid olema lubatud.

Eetikanõukogu hinnangul kujutavad intsesti keelavad seadused endast lubamatut sekkumist seksuaalse enesemääratlemise õigusesse.

“Kriminaalõigus ei ole sobilik viis sotsiaalse tabu säilitamiseks,” teatas eetikanõukogu.

“Täiskasvanud õdede-vendade põhiõigus seksuaalsele enesemääramisele on olulisem, kui perekonna kaitsmise abstraktne idee.”

Samuti väljendati arvamust, et "inimestel peaks olema õigus elada sellist seksuaalelu, mis on nende silmis õige."

Saksamaa valitsuse juures tegutsev nõukogu on intsestiteemal arutanud alates 2012. aastast, mil sakslane Patrick Stübing, kes elas oma õe Susan Karolewskiga intsetisuhtes, millest neil sündis neli last, kellest kaks on vigased, andis nende juhtumi Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Saksamaa põhiseaduskohus mõistis mehe 2008. aastal intsestisuhte eest süüdi ning määras talle rohkem kui kolme aasta pikkuse vanglakaristuse. Mehe sõnul on intsesti keelav seadus aga diskrimineeriv.

Intsest on illegaalne Suurbritannias ja enamikes Euroopa riikides, kuigi Prantsusmaal tühistati insesti keelavad seadused Napoleon I ajal ning ka Saksamaal on hakatud sellel teemal üha rohkem arutama.

Max Plancki instituudi kohaselt on ligikaudu 2 kuni 4 protsendil sakslastest olnud intsestikogemusi.

Saksamaa eetikanõukogu koosneb 26 liikmest, kelle seas on teadlasi, arste, teolooge ja advokaate. Nad esitasid poliitikutele ettepaneku teha seadusemuudatus, mis lubaks intsestisuhet.

Kristlike demokraatide võimupartei pressiesindaja Elisabeth Winkelmeier-Becker andis teada, et valitsus tõenäoliselt ei hakka eetikanõukogu ettepanekut rakendama.

"Õdede-vendade vahelise intsestikeelu kaotamine saadaks vale signaali," ütles ta ning lisas, et "karistuse kaotamine peresiseste seksuaalsuhete eest oleks vastuolus laste häirimatu arengu kaitsmisega."

Allikad: telegraph.co.uk; postimees.ee

Vt seonduval teemal: