Saksamaa Rohelise Partei kaasjuhid Robert Habeck ja Annalena Baerbock Biesenthaleri basseini looduskaitsealal 3.08.2021. Foto: Scanpix

Saksamaa Baden-Württembergi liidumaa Rohelisse parteisse kuuluv haridusminister nõuab, et koolides võetakse kasutusele sooneutraalne kõne- ja kirjakeel.

Roheline haridusminister leiab, et koolid peaksid nõustuma õpilastega ja edaspidi kasutama muidu saksa keele reeglite järele meessoost sõnu nagu "õpetajad" (Lehrer) või "õpilased" (Schüler) sooneutraalsel, ühekorraga nii mees- kui naissoole osutaval viisil, vahendab uudistekanal ReMix.

Samas koalitsioonipartner Kristlikud Demokraadid (CDU) pole muudatustega nõus ja leiavad, et kava rikub koalitsioonilepingut. Rahul pole ka paljud filoloogid, kes nimetavad selliseid ettepanekuid "keele vägistamiseks".

Roheline haridusminister Theresa Schopper väidab, et ta ainult soovis kinni pidada koolidesse sooneutraalse keele sisseviimise hariduskavast, mis töötati välja viis aastat tagasi kui liidumaa Haridusministeeriumi juhtisid Sotsiaaldemokraadid. "See oleks hea kui õpetajad ja õpilased sooliselt tasakaalustatud sõnade kasutamise vajadusest ühte moodi aru saaksid," väitis minister.

Meessoost sõnade sooneutraalseks muutmise ühe lahendusena nähakse tärnide või allkriipsude kasutamist. Näiteks meessoost "politseiniku" peaks ettepaneku järele edaspidi kirjutama "Polizist*in" ja "kolleegi" "Kolleg*in". 

Liidumaa Filoloogide Ühendus pole ettepanekuga rahul. Ühenduse juht Ralf Scholl nimetas ettepanekut "keele vägistamiseks". CDU omakorda süüdistab Schopperit valitsusparteide koalitsioonileppe rikkumises ja seisab koolide "omavolilistele" keelekasutuse muutmiskavadele vastu.

"Me ei tohi lubada koolides omavaoliliselt kõne- ja kirjakeelt muuta. Kui Haridus ja Kultuuriministeerium ütleb, et iga kool, või isegi iga klass, võib kasutada sootut tärni oma äranägemise järele, siis luuakse midagi, mis meenutab lapitekki," leiab liidumaa CDU peasekretär Isabell Huber. Tema sõnul on mõistlik jätkata mõlemast soost sõnade kasutamisega. 

Haridusministeeriumi sõnul pole seni võetud vastu ühtegi kohustuslikku muudatust, mis muudaks senist kõne- ja kirjakeele kasutamise praktikat. Ometigi on õpetajatele antud suunised, et kui õpilased on sellega nõus, siis võiks õppematerjalides ja töölehtedel kasutada sooneutraalset tärni.

Euroopa Parlamendi dokumentides on näiteks sätestatud, et sooneutraalne keel toob kaasa mitteseksistliku ja kaasava väljenduslaadi. "Sooneutraalse keele eesmärgiks on sõnade, mida võib pidada kallutatuks, diskrimineerivaks, või alandavaks, kasutamise vältimine. Sellised sõnad võivad jätta mulje, et üks sugu (sex) või sotsiaalne sugu (gender) on [määravaks] normiks. Sooliselt tasakaalus ja kaasav keel aitab samuti alla suruda soolisi stereotüüpe, julgustab muutma sotsiaalseid tõekspidamisi ja aitab kaasa soolise võrdsuse saavutamisele." 

George Orwell selgitab raamatu "1984" järelsõnas uuskeele (mis on sama Europarlamendi juhiste "julgustab muutma sotsiaalseid tõekspidamisi…") olemust: "Uuskeele eesmärgiks ei olnud mitte üksnes tagada väljendusvahendeid ingsotsi jüngritele omasele maailmavaatele ja vaimulaadile, vaid ühtlasi teha kõik teised mõtlemisviisid võimatuks."

Toimetas Karol Kallas