SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhatuse esimees Varro Vooglaid kohtus täna pärastlõunal haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga (Keskerakond), et anda üle ligi kahe tuhande inimese poolt allkirjastatud petitsioon homo- ja sooideoloogia levitamise vastu koolides ja lasteaedades.

Vooglaiu sõnul on haridusministeeriumi poole pöördumise taustaks paljude inimeste mure tõsiasja pärast, et koolides ja lasteaedades levib üha laiemalt niisugune ideoloogia, millega on paljudel vanematel võimatu nõustuda ja leppida.

"Anname Teile kui haridus- ja teadusministrile üle ligi kahe tuhande inimese poolt allkirjastatud petitsiooni, millega nõuame, et Eesti koolidest ei tehtaks perekonnavaenuliku ning perekonna ja abielu tähendust moonutava ideoloogia kasvulava, et homo-ja sooideoloogiline propaganda kõrvaldataks koolides kasutatavatest õppematerjalidest ning et koolides ja lasteaedades tõstetaks süstemaatiliselt esile loomuliku perekonna ja selle aluseks oleva truu abielu ideaale, samuti mehelikkuse ja naiselikkuse ning isaduse ja emaduse ideaale," seisab petitsiooni kaaskirjas.

Samuti juhiti pöördumises ministri tähelepanu Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvile 27 lõige 1, mille kohaselt perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.

"Sellest põhimõttest peaks lähtuma ka riiklikud õppekavad ning omakorda neist lähtuv õppe- ja kasvatustegevus haridusasutustes. Ühtlasi peaks selle põhimõttega vastuolus olevad ideoloogilised ambitsioonid haridusasutustest eemal hoidma, alates perekonna ja abielu olemusliku ümbermääratlemise taotlustest ning lõpetades laste sooidentiteedi moonutamise ja selle osas segaduse külvamise püüdlustega."

Ühtlasi toonitati petitsiooni kaaskirjas, et õppe- ja kasvatusasutustest peab lähtuma rangest austusest põhiseaduse paragrahvis 27 lg 3 sätestatud põhimõtte vastu, mille kohaselt vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.

"Selle põhimõtte rõhutamine on seda olulisem, et viimasel ajal püütakse seksuaalkasvatuse ja inimeseõpetuse loosungi all üha enam tuua koolidesse ja isegi lasteaedadesse sisse ideoloogilist kasvatustööd, mis eitab vanemate loomuseaduslikku primaarsust oma laste maailmavaatelise kujunemise suunajatena."

Pöördumise kokkuvõteks väljendas SAPTK juhatuse esimees lootust, et haridus- ja teadusminister võtab põhiseaduse vaimus ette samme abielu ja perekonna ideaalide esile tõstmiseks haridusasutustes.

"Kindlasti on ministeeriumil võimalik neid protsesse õppekavade kaudu suunata. Seiske palun selle eest, et kõik lasteaedades ja koolides käivad lapsed kasvaksid algusest peale selges arusaamises sellest, mida abielu ja perekond tähendavad ning miks need on nii inimeste jaoks eraldi kui ka kogu ühiskonnale nii olulised institutsioonid. Vastav selgitustöö peaks olema hariduslikus protsessis keskse tähtsusega, just nagu ka nende ideaalide tõeks elamiseks vajalike vooruste kasvatamine. Loodame siiralt, et mõistate meie siirast muret ja võtate seda tõsiselt, astudes ministrina samme, mida ootavad mitte ainult tuhanded nii eesti- kui ka vene rahvusest inimesed, vaid milleks kohustavad kõiki võimu juures olevaid isikuid nii põhiseaduse alusväärtused kui ka aus südametunnistus," kirjutas Vooglaid oma pöördumise lõpetuseks.

Kohtumine ministriga möödus Vooglaiu sõnul sõbralikus ja konstruktiivses vaimus ning kokku lepiti ka temaatilise mõttevahetusega jätkamises.

Vooglaid tänab SAPTK nimel kõiki petitsiooniga liitunud inimesi ja palub ka edaspidi teada anda, kui koolides või lasteaedades märgatakse laste allutamist soo- ja homoideoloogilisele propagandale. Samuti kinnitab ta, et SAPTK jätkab kõnealuse probleemiga tegelemist, et hoida ära niisugused skandaalsed suundumused, nagu antud vallas on paljudes Lääneriikides aset leidnud.

SAPTK pöördumisega saab terviklikul kujul tutvuda siin.