SAPTK esitas EPL/Delfi vastu jäjrekordse kaebuse. Illustratsioon: Objektiiv

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) saatis täna Pressinõukogule Eesti Päevalehe ja Delfi vastu kaebuse, paludes tuvastada ajakirjanduseetika rikkumised.

Kaebus esitati seoses Oliver Kundi artikliga, mis avaldati 30. detsembril 2020 Eesti Päevalehes pealkirjaga „Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast", ent mida esitleti Delfis ka pealkirjaga "Varro Vooglaiu Objektiiv on osa äärmuskatoliiklikust võrgustikust: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast. Katoliku Kirik taunib inimeste vihale ässitamist" ja alapealkirjaga "Raha liikumise paljastab mahukas rahvusvaheline uuring".

Kaebuse allkirjastanud SAPTK juhataja Varro Vooglaiu sõnul on kõnealuse artikliga loodud SAPTKst ja Objektiivist avalikkust eksitav kuvand ning muu hulgas on seda tehtud mitmete otseselt valede väidete esitamise teel.

Vastavalt kaebusele on artikliga rikutud ennekõike Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkti 1.4., mille kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon, punkti 4.1., mis sätestab, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil, ning punkti 4.11., mis ütleb, et artiklite pealkirjad ei või auditooriumi eksitada.

Pressinõukogu on rahuldanud SAPTK kaebused EPL/Delfi vastu nii 2014. aastal, 2015. aastal kui ka 2019. aastal.

SAPTK kaebusega tervikkujul saab tutvuda SIIN.