Foto: lisafx/Bigstockphoto.com

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhatuse esimees Varro Vooglaid kutsub üles loobuma Eesti Päevalehe lugemisest ja tellimisest, kuna see propageerib inimvaenulikku ideoloogiat.

Pöördumises SAPTK toetajate poole kirjutas Vooglaid, et nädalavahetusel avaldatud Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja Krister Parise artikkel pealkirjaga "Iga nunnu vastusündinu on tegelikult kuritegu keskkonna vastu" on mõjunud paljudele inimestele jahmatavalt.

"Näiteks eile [tänaseks üleeile – toim.] hilisõhtul helistas mulle üks vanem mees, meie sihtasutuse pikaaegne toetaja, kes küsis ärritusest väriseva häälega, kas ma juba nägin, mida kirjutas Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja nädalavahetuse lehes. Seda, et üks meesterahvas tunneb end ajaleheartiklist niivõrd solvatuna, et on sõna otseses mõttes šokis ja nutma puhkemas, ei ole ma varem näinud," selgitab Vooglaid.

Samas ei ole tema hinnangul niisugused rekatsioonid üllatavad, pidades silmas, et inimestele, kes on pühendanud oma elu perekonnale ning kes pingutavad päevast päeva oma laste eest hoolitsemisele ja neile paremate võimaluste loomisele, mõjus artikkel ränga solvanguna.

"Parise artikkel on tõepoolest skandaalne ning selles väljendatud seisukohad näitavad ilmekalt, millise mõistusevarjutuseni võib viia ideoloogiline fanatism," ütleb Vooglaid, nimetades Parise poolt levitatud hoiakuid inimvaenulikeks ja kuritegelikeks ning kutsudes inimesi üles selle vastu protesti avaldama.

"On väga oluline, et me ei lepiks sellise ideoloogia juurutamisega, vaid astuksime sellele selgelt vastu, isegi, kui meie võimuses ei ole teha palju," selgitab SAPTK juht ning rõhutab, et esimeseks sammuks, mida igaüks saab teha, on täielik loobumine Eesti Päevalehe tellimisest ja selle lugemisest.

Lisaks sellele kutsub Vooglaid üles väljendama Eesti Päevalehe peatoimetajale Urmo Soonvaldile (urmo.soonvald@delfi.ee) nördimust, selgitades e-kirja saates viisakalt, kuid konkreetselt, et selline inimene, nagu Krister Paris, ei sobi juhtima üleriigilise levikuga päevalehe arvamustoimetust.

"Palun võtke hetk aega, et oma protestikiri esimesel võimalusel ära saata. Meie kohus on seista selle eest, et meedia ei mürgitaks ühiskondlikku kliimat inim- ja perekonnavaenulike hoiakute kultiveerimisega, kohtamata mingitki vastupanu," toonitab Vooglaid, tuues välja ka näidiskirja, mida soovi korral Eesti Päevalehe peatoimetaja poole pöördumiseks kasutada:

Lgp Urmo Soonvald!

Avaldan Teile kui Eesti Päevalehe peatoimetajale oma sügavat nördimust nädalavahetusel avaldatud Krister Parise artikli suhtes, milles väljendati seisukohta, et laste saamine on isekas akt ja kuritegu looduse vastu.

Pidades silmas, et eesti rahvas on kaugelt liiga madala sündimuse tõttu väljasuremise kursil, on niisuguste inimvaenulike seisukohtade külvamine vastutustundetu ja kuritegelik.

Sellega seoses annan Teile ühtlasi teada, et kuni Eesti Päevaleht jätkab sellise ebahumaanse ideoloogia levitamist ja juurutamist, loobun lehe tellimisest, ostmisest ja lugemisest.

Sügava pettumusega

/Teie nimi/