Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski juhivad kahasse Sotsiaalministeeriumit. Fotokollaaž: SAPTK

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nõuab, et Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutseva Tervise Arengu Instituudi (TAI) tänavakampaania "Kumm on seks" tuleb lõpetada.

SAPTK esindajate sõnul on TAI kampaania eesmärgiks nn turvaseksi propageerimise kõrval homoseksuaalsusest positiivse kuvandi loomine ning seeläbi eelkõige noorte ja laste hoiakute suunamine moraalselt väära seksuaalkäitumise heakskiitmiseks.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on TAI selgitused kampaania eesmärkide kohta valelikud ja eksitavad. "Kuigi Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsev TAI selgitab, justkui lähtuks kampaania eesmärgist teadvustada meestega seksivatele meestele paremini suguhaiguste vältimise võimalusi, on läbinähtav, et tegelikult teenib kampaania ennekõike homopropagandistlikku eesmärki harjutada ühiskonda mõttega, et homoseksuaalsed suhted on igati normaalsed, moraalsed ja ühiskondlikku heakskiitu väärivad," tõdeb Varro Vooglaid.

Vooglaid lisab, et TAI ignoreerib oma kampaanias täielikult homoseksuaalsete suhete terviseohtlikkuse tegelikke põhjusi ning hoopis julgustab mehi astuma suhetesse, mis on olemuslikult loomuvastased ja väga kõrge riskifaktoriga. "TAI ei püüa vähimalgi määral edastada tervemõistuslikku sõnumit, et loomuvastastest ja raskelt terviseohtlikest homoseksuaalsetest suhetest tuleks hoiduda, vaid toonitab, et meeste vaheliste seksuaalsuhete juures on ainsaks probleemiks see, kui ei kasutata kondoomi," nendib Vooglaid.

Samuti toob Vooglaid välja, et maksumaksjate raha kasutamine homopropagandaks on eriliselt kurioosne tõsiasja taustal, et ei Sotsiaalministeerium ega ükski selle allasutus ei ole mitte kunagi viinud ellu ega ka toetanud mitte ühtegi kampaaniat, mis propageeriks perekonnakesksest eluviisi, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu.

SAPTK juhatuse liikme Markus Järvi sõnul on TAI kampaania peamiseks eesmärgiks samm-sammult harjutada inimesi homoseksualismi kujutamisega avalikus ruumis. "Kampaania näol on tegu katsega esitleda meie lastele ja noortele homoseksualismi igati normaalse ja moraalselt aktsepteeritava käitumisena. Isa ja kodanikuna pean kategooriliselt vastuvõetamatuks, et TAI andmetel 9000 Eestis mehega seksiva mehe tervistkahjustava liiderdamise pärast peavad meie lapsed olema allutatud avalikus ruumis levivale homopropagandale," arvas Järvi.

SAPTK kutsub kõiki väljendama kirja teel lugupidavas, ent resoluutses toonis vastuseisu Sotsiaalministeeriumi ministritest juhtidele Jevgeni Ossinovskile ja Margus Tsahknale, kelle haldusalas paikneb Tervise Arengu Instituut. "Me nõuame TAI kampaania lõpetamist ning pärime aru Sotsiaalministeeriumi tegevuse eest vastutavate ministrite ning kampaania korraldajate käest. Kõlvatust ja vastutustundetut liiderdamist propageerivate riiklike kampaaniate ees on meie kohus näidata üles väärikat protesti ja kindlameelset kodanikuallumatust," ütleb Markus Järvi.

2013. aastal oli TAI sunnitud kampaania "Kumm on seks!" peatama pärast seda, kui SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks pöördus kampaania seadusevastasusele viidates reklaamiseaduse üle järelevalvet teostava Tarbijakaitseameti poole.