SAPTK 2020. aasta kalendri "Konservatiivsed ideaalid" avaleht. Foto: SAPTK

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) saatis kõigile koolidele Eestis 2020. aasta seinakalendrid, mida ilmestavad kaunid maalid ja mis sisaldavad konservatiivse maailmavaate aluseks olevaid ideaale selgitavaid tekste.

Kui eelnevatel aastatel on kalendris keskendutud perekonna, abielu, vooruste, kodukultuuri, rahvatraditsioonide, Eesti rahvuslik-kultuurilise identiteedi ning laste kasvatamise teemadele, siis sel aastal on sama mõttelist liini jätkates võetud vaatluse alla küsimuse sellest, milles seisnevad konservatiivsed ideaalid.

„Kalendri tekstiosas selgitame kokkuvõtlikult, aga samas selgelt neid ilmavaatelisi seisukohti, mille eest me oma sihtasutuse töös igapäevaselt Eesti ühiskonnas seisame. Lühidalt öeldes ei ole konservatiivne elukäsitlus midagi muud kui eluterve ja vastutustundlik ellusuhtumine. See austab terve mõistusega hoomatavat tõde inimloomuse ja ühiskonna kohta ning eelnevate põlvede poolt sellest tõest lähtuvalt üles ehitatud kultuuri," selgitas kalendrisse tekstid kirjutanud SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid.

„Konservatiivne elukäsitlus püüab eelmiste põlvede poolt saavutatut täiustada, mitte seda uudsuse ihalusest kantuna kõrvale heita. Seega võib konservatiivse ellusuhtumise kokku võtta põhimõttelises hoiakus olla muutustele avatud, ent tõdedes samas, et enne vastamist küsimusele, mida ja kuidas muuta, tuleb suuta vastata küsimusele, mida ja miks peab kindlasti hoidma, austama ja säilitama," märkis Vooglaid koolidele kalendreid saates.

Ühtlasi pakuti koolidele võimalus kalendreid tasuta juurde tellida, et kaunistada nendega klassiruume, ning paljud koolid ka kasutasid seda võimalust. Nüüdseks on kõik kalendrid laiali jagatud ja rohkem neid tellida pole võimalik.

SAPTK annab iga aasta ilusa seinakalendri välja tänutäheks oma toetajatele. Kalendrit ei müüda, ent just tänu inimestele, kes on oma annetustega teinud SAPTK töö võimalikuks, jõudis kalender nüüd juba seitsmendat aastat järjest ka rohkem kui poolde tuhandesse kooli üle Eesti.

Kalendriga „Konservatiivsed ideaalid" on digitaalsel kujul võimalik tutvuda siin.