SAPTK kalender "Südametunnistusest: mõtted inimese suhtest tõega"

SAPTK saadab tuleval nädalal toetajatele laiali südametunnistuse teemale pühendatud kalendri, tänades sellega inimesi, kelle rahaline panus on teinud SAPTK töö võimalikuks.

Tuleval nädalal saadame SAPTK toetajatele laiali järjekordse kalendri, mis on järjekorras juba kümnes. Seekordse kalendri teemaks, mida kajastavad iga kuu juurde põimitud tekstid, on südametunnistus. Sellisena kannab kalender alapealkirja "Mõtted inimese suhtest tõega".

Kalendri sissejuhatuses on kirjutatud, et "Eestikeelne sõna "südametunnistus" on erakordselt ilus ja ütleb seejuures väga palju – meie inimlik kohus on kuulata tähelepanelikult, mida süda tunnistab ja kuuletuda igavikulisele tõele, millest süda tunnistust annab." 

Südametunnistuse tähendust ja tähtsust on kalendris mh selgitud järgmiselt: "Südametunnistus on inimesele ühelt poolt justkui moraalne kompass, teiselt poolt aga moraalne närv. Esimeses tähenduses suunab südametunnistus inimest langetama kõlbeliselt õigeid valikuid, teises tähenduses annab see aga inimesele valu kaudu märku, kui langetatud valikud ei olnud kõlbeliselt õiged."

"Vastavalt kristlikule traditsioonile on südametunnistus iga inimese jaoks kõrgeim autoriteet. See tähendab, et moraalsetest valikutest rääkides ei ole miski inimesele siduvam kui tema südametunnistuse hääl. Samas kuulub selle tõdemusega lahutamatult kokku kohustus südametunnistust harida ja puhastada, et see oleks moraalse kompassina usaldusväärne," toonitatakse kalendris seonduvalt südametunnistuse olulisuse ning selle harimise ja puhastamise kohustusega.

SAPTK kalender "Südametunnistusest: mõtted inimese suhtest tõega"

"Südametunnistuse teema on inimeseks olemise seisukohast absoluutselt keskse tähtsusega. Seejuures tõi möödunud aasta südametunnistuse olulisuse ilmekalt esile – eriti olukordades, kus inimesed sunniti valima oma südametunnistusele või valitsusele kuuletumise vahel," märgib kalendri koostanud SAPTK juhataja Varro Vooglaid.

"Kõik totalitaarsed režiimid on üritanud südametunnistuse vabadust ühiskonnas maha suruda, aga just truudus südametunnistusele võimaldab inimesel igas olukorras säilitada vaimse vabaduse ja väärikuse ning sellest, mil määral inimesed sälitavad truuduse südametunnistusele, sõltub lõpuks ka ühiskondliku vabaduse säilimine," lisab ta.

Kalendrid peaks jõudma nende viimase aasta jooksul SAPTK tööd toetanud inimesteni, kelle postiaadress meil on, tuleva nädala jooksul. Aasta lõpuks saadame SAPTK toetajate abil kalendrid ka kõigisse koolidesse Eestis, nagu oleme ikka teinud.

Kindlasti saadame kalendri rõõmuga ka neile SAPTK tööd (nt Objektiivi kampaaniate raames) toetanud inimestele, kelle füüsilist aadressi meil ei ole, aga kes soovivad kalendrit saada. Vastavast soovist tuleks hiljemalt 15. novembriks (ühes postiaadressiga) teada anda aadressil info@saptk.ee.

Kalendrit osta ei ole vähemalt esialgu võimalik. See võimalus võib tekkida, kui kõik toetajad on oma kalendrid kätte saanud ja ka koolidele on kalendrid saadetud, ent neid on siiski veel üle.