SAPTK saatis Tervise Arengu Instituudile 30. augustil teabenõude. Pilt: Objektiiv

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pöördus teabenõudega Tervise Arengu Instituudi (TAI) poole ning küsis, kas see rahvatervise edendamise eesmärgist lähtuvalt sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsev asutus on kunagi korraldanud ühegi avaliku kampaania, mis tõstaks esile abielulist truudust ja perekondlikku eluviisi.

SAPTK palus teabenõudes esmalt selgitust juba nädalaid Eesti avalikus ruumis läbi viidava TAI kampaania kohta, millega kutsutakse üles tegema 100-aastasele Eesti Vabariigile kingitust ja kasutama juhusuhetes kondoomi.

Konkreetsemalt palus SAPTK edastada info selle kohta, kes nimeliselt on selle kampaania idee autorid, kus täpsemalt ja millise perioodi vältel kampaaniamaterjale kuvatakse, kas kampaaniamaterjale levitatakse ka koolides või mujal teadlikult alaealistele suunatuna, milline on kampaania eelarve ning millised on kampaania kulude katteallikad.

Samuti paluti TAI-lt vastust järgmistele küsimustele:

(1) Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks inimesi kutsutud üles hoiduma juhusuhetest?

(2) Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks inimesi kutsutud üles mitte rikkuma abielulist truudust?

(3) Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks inimesi kutsutud üles hoiduma abordi tegemisest?

(4) Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks tõstetud esile abielu ja paljulapselisuse ideaale?

(5) Kui Tervise Arengu Instituut on mõne punktides 8–11 kirjeldatud tunnustele vastava kampaania läbi viinud, siis palume välja tuua vastavate kampaaniate nimed, nende toimumise ajad ja ka lühike kirjeldus nende kampaaniate kohta.

Teabenõude allkirjastanud SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on hämmastav, et valitsusasutus, mis peaks oma põhimääruse kohaselt lähtuma rahvatervise edendamise eesmärgist, propageerib järjepidevalt nii juhusuhteid kui ka homoseksuaalseid suhteid, mis on mõlemad selgelt terviseohtlikud käitumismudelid, ent samas ei ole teadaolevalt mitte kunagi tõstnud esile abielulist ja perekondlikku eluviisi, mis aitavad reaalselt hoida inimeste tervist.

"Suguhaigustesse nakatumise peamiseks põhjuseks ilmselgelt ei ole mitte see, et juhusuhetes ei kasutata kondoome, vaid see, et praktiseeritakse juhusuhteid," nentis Vooglaid ja toonitas, et kui TAI tahaks tegelikult kasvatada inimestes suguhaigusi välistavat eluviisi, siis peaks rääkima abielulisest truudusest ja tõstma seda ideaali esile.

"On ühtaegu kõnekas ja naeruväärne, et end terviseedendajaiks nimetavad ametkonnad ei suuda ideoloogiliste krampide tõttu niisuguseid elementaarseid asju välja öelda. Seksuaalset piiramatust ja selle taustaks olevat hedonistlikku elukäsitlust peetakse valitseva ideoloogia dogmaks, mida ei tohi küsimuse alla seada, rääkimata vastukäiva sõnumi kajastamisest riiklikes kampaaniates."

Samuti märkis Vooglaid, et tegelikult on kuritegelik luua inimestes illusiooni, nagu muudaks kondoomi kasutamine juhusuhted nö turvaliseks.

"Fakt on see, et kondoomid ei paku juhusuhetes absoluutset kaitset ning vaid vähendavad riski nakatuda väga tõsistesse haigustesse. Vastutustundetu on seda fakti varjata ja luua inimestele illusioon, et kui "kumm" peale tõmmata, siis on hooramine igati turvaline ja ka moraalne tegevus. Seejuures on selge, et selliste riiklike kampaaniate korraldajad ei vastuta kõige vähemalgi määral selle eest, kui inimesed kummiga hoorates endale suguhaigused külge saavad ja neid ka edasi kannavad – või kui need juhusuhted päädivad lapse eostamise ja tema tapmisega abordi teel. Rääkimata sellest, kuidas inimesed juhusuhteid harrastades oma isiklikku väärikust minetavad."

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb teabenõue täita viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Sageli kvalifitseerivad aga asutused teabenõude ümber selgitustaotluseks, millisel juhul võimaldab seadus (ebaausa tõlgendamise korral) venitada vastamisega kuni 30 päeva.