Illustratsioon: FreedomTumZ/Bigstockphoto.com

SAPTK tellis advokaatidelt tüüpvastuse, mida saavad kasutada inimesed, kelle vastu on vandeadvokaat Robert Sarv esitanud väidetavast au teotamisest tuleneva hagi.

Nagu mitmetest meediakajastustest teada, on vandeadvokaat Sarv spetsialiseerunud kriitiliste väljaütlemistega inimeste poolt väidetavalt tekitatud kahju väljanõudmisele, tehes sellest olulise osa oma ettevõtlusest.

Teiste hulgas kajastas sadu nõudekirju välja saatnud ja paljudel kordadel kohtusse pöördunud Sarve tegevust ka Eesti Ekspress, kirjutades pealkirja "Robert Sarve kahtlane ristisõda netikommentaatorite vastu: kahjutasu nõutakse sadadelt inimestelt" kandvas artiklis, et paljude jaoks on Sarvest kujunenud "omakasupüüdlik väljapressija, kes kiusab lihtsaid inimesi ja tagatipuks ohustab sõnavabadust."

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid kirjutas juba suvel ERRi portaalis avaldatud artiklis, et "Rita Holmi nimel paljudele inimestele tuhandetesse eurodesse ulatuvad kahjunõuded saatnud vandeadvokaat Robert Sarve omakasupüüdlik tegevus on selgelt ebaeetiline, sillutades teed sõnavabaduse mahasurumisele."

Samast veendumusest kantuna tellis Vooglaid SAPTK nimel advokaatidelt tüüpvastuse projekti, et aidata seeläbi paljusid tema poole pöördunud inimesi, kelle vastu on Sarve kaudu kohtusse ebaõiglaseid nõudeid esitatud, ent kes ise ei saa endale advokaaditeenuste soetamist lubada.

"Kuivõrd Sarve poolt laiali saadetud sajad nõudekirjad ja ka hagid on koostatud üht ja sama malli kasutades, siis ei ole sugugi kohatu koostada ka niisugustele nõuetele vastuseid samal meetodil. Loodetavasti teevad mõned advokaadid selle enda tavapärase teenuse osaks, ent kuni seda tehtud ei ole, püüame ise inimestele appi tulla ja aidata neil ebaõiglaste nõuetega väiksemate kulutustega hakkama saada," selgitas Vooglaid, lisades ühtlasi, et küsimus ei ole vaid konkreetsete inimeste abistamises, vaid ühiskonnas üldiselt väga olulise sõnavabaduse ideaali kaitsmises.

Vooglaiu sõnul tuleb iga konkreetse juhtumi asjaolusid silmas pidades muidugi tüüpvastust kohendada ja ideaalis võiks sedagi teha asjatundlik advokaat, aga tüüpvastusele tuginedes eeldab lõpliku vastuse kokkupanemine kordades väiksemat ajakulu ja on seetõttu ka kordades soodsam, kui kogu vastuse kokkupanemiseks vajaliku töö advokaadi poolt algusest lõpuni ise ärategemine.

SAPTK poolt tellitud ja kohtusse esitatud hagile vastamiseks mõeldud tüüpvastuse kasutamiseks tuleb võtta SAPTKga ühendust ning oma soovi põhjendada. SAPTK otsustab ise selle üle, millistel juhtudel anda vastuse tüüpprojekt koos selle kasutamise juhistega välja.

SAPTK koostatud tüüpvastust tohib kasutada vaid SAPTK kirjalikul loal ning selle edasi andmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud.

2020. aastal püüab SAPTK käivitada eraldi Ordo Iurise nimelise õiguskeskuse, mille kaudu pakkuda süstemaatilisemat toetust, et seista sõnavabaduse ning muude põhiseaduslike õiguste mahasurumise vastu ning kaitsta neid ideaale mitte ainult kohtumenetluses, vaid ka avalikus arutelus ja õigusloome protsessis.