Juhul kui kodanikuaktivistide soob saab teoks ja Oregoni maakonnad, mis seda soovivad, võivad ühineda Idahoga, siis Suur-Idaho piirid näeksid välja nii. Foto: greateridaho.org

Teisipäeval 18. mail hääletasid viie Ameerika Ühendriikide Oregoni osariigi maakonna elanikud algatuse poolt, millega soovitakse äärmusvasakpoolse režiimiga Oregonist lahku lüüa ja liituda vabariiklaste meelse Idahoga. Eelnevalt on Idahoga ühinemise poolt hääle andnud kaks Oregoni maakonda.

Breitbart vahendab Idaho Statesmani's kirjutatut:

Teisipäeval hääletasid tuhanded Ida-Oregoni inimesed selle poolt, et nende valitud ametiisikud kaaluksid eraldumist senisest osariigist ja ühinemist Idahoga.

Shermani, Lake'i, Granti, Bakeri ja Malheuri maakondade elaniku hääletasid rahvahääletuste korraldamise poolt, mis teeks neist idahoalased. Samasuguse otsuse langetasid Unioni ja Jeffersoni maakondade elanikud novembrikuiste valimiste ajal.

Nimetatud hääletus on "Suur–Idaho" projekti esimene samm, mis lubaks teatud Oregoni maakondadel liituda osariigiga, mis sobib paremini nende poliitiliste eelistustega.

Aprillis kirjutas Breitbart kuidas üks poliitiline tegevuskomitee (political action committee) ja üks vabaühendus on käivitanud kampaania, mille tulemusena Oregoni maapiirkondade maakonnad võiksid ühineda Idahoga.

Liigutage Oregoni Piire (Move Oregon's Border; MOB) on 2019. aastal moodustatud poliitiline tegevuskomitee, mille eesmärgiks on Idahoga liitumise rahvahääletuste korraldamine. Märtsis teatas MOBi asutaja Michael McCarter, et loodud on vabaühendus Suur-Idaho Kodanikud (Citizens for Greater Idaho), mille tegevus "keskendub Idahole, Oregonile ja kaugemale ning mille eesämrgiks on toetuse leidmine Oregoni piiride nihutamisele toetuse leidmine".

MOBi koraldatud allkirjade kogumised on viinud selleni, et osariik peab üheksa maakonna valijate nõudmisel korraldama Oregoni ja Idaho piiride muutmise teemalised rahvahääletused

Rahvahääletuste korraldamise kasuks on tänaseks otsustanud seitse Oregoni maakonda ja kaks, Douglase ning Wallowa maakonnad, on hääletanud piiride muutmise vastu.

MOB jätkab allkirjade kogumist lisaks seitsmes maakonnas – Curry'i, Josephine'i, Jacksoni, Klamathi, Harney'i, Morrowi ja Umatilla –, kus Idahoga liitumise teemalist hääletust pole veel korraldatud. 

MOBi asutaja ja vabaühenduse Suur-Idaho Kodanikud esimees McCarter kirjutab kolmapäeval üllitatud avalduses:

Toimunud hääletus näitab, et maapiirkonna Oregon tahab Oregonist lahku lüüa. Kui Orengon tõepoolest usub liberaalsetesse värtustesse, nagu näiteks enesemääramisõigus, siis seadusandlik kogu [osariigi kongress] ei hoia meie maakondi vastu meie tahtmist vangis. Kui meil on õigus hääletada, millised valitsuste ametnikke me omale tahame, siis peaks meil olema ka õigus hääletada endale sobiva valitsuse poolt.

Avalduses lisatakse:

Käesoleva nädala valimiste tulemused on palju suurema arvu häältega eraldumise poolt kui novembrikuiste hääletuste ajal. Me korraldasime need hääletused liiga vara, enne kui valijad olid meie ideega tutvunud ja enne kui meil oli võimalus neid teavitada Idahoga ühinemisest saadavast kasust ning enne kui meil oli oma projekti reklaamimiseks raha. Käesoleva nädala hääletuste tulemused näitavad, et neis maakondades valijate harimisele raha kulutamine oli põhjendatud. Me kulutasime ühe valija peale ainult kümnendiku sellest, mida kulutab ühe senaatori kampaania, kuid sellest piisas. Täna me peame koguma raha uute maakondade tarbeks. Suur-Idaho projekt läheb hääletamisele Douglase ja Harney'i ning veel mitmes maakonnas kogutakse allkirju, et maakonna juhid paneksid küsimuse rahvahääletusele. Crooki maakonna juhid kutsusid meid järgmisel nädalal kokkusaamisele, et arutada küsimuse rahvahääletusele panemist.

Mitmed Oregoni Kongressi saadikud on ajakirjanduses avaldanud piiride muutmisele toetust. Põhjused, miks Oregoni seadusandlik kogu peaks lubama maapiirkondade maakondadel ühineda Idahoga on järgmised: 2019. aastal toetas keskmine Loode-Oregoni palgasaaja Ida-/Lõuna-Oregoni aastas 367 dollariga. Kas nad on valmis seda jätkama ainult selle pärast, et Oregon paistaks maakaardil suurem välja? Kui neil maakondadel lubatakse lahkuda, tähendaks see, et Oregoni seadusandlikus kogus välditaks punnseisu kui Vabariiklastest saadikud jalutaksid hääletamiste ajal saalist välja, mis tekitaks kvoorumi puudujäägi. Greateridaho.org ilmavõrgulehelt leiab rohkem põhjendusi, miks kõnealused maakonnad peaksid Oregonist lahku lööma.

"Allkirjade kogumine sinistest osariikidest (USA-s on sinine Demokraatlikule parteile- ja täna äärmusvasakpoolsusele osutav värv) eraldumise heaks Covid-19 pandeemia ajal peatus, kui täna on taas hoogu kogumas. Mitmed Idaho kõrged poliitikud, sealhulgas kuberner Brad Little, on liikumisele toetust avaldanud," teatas Oregon Live kolmapäeval.

Oregon on Demokraatide võimu all olev Ameerika Ühendriikide osariik, kus on dekriminaliseeritud väikeste koguste raskete narkootikumide omamine, 15-aastastel lastel on võimalik muuta oma sugu ja osariik maksab selle kinni ning Oregonis asub USA Antifa "pealinn" Portland. Rääkimata kõikidest muudest vasakpoolse äärmusideoloogiaga kasneva poliitika "kelladest ja viledest".

Toimetas Karol Kallas