Foto: Scanpix

Homoaktivistid nõuavad kohtu kaudu välismaalaste seaduse täiendamist viisil, mis kergendaks homopaaridele elamislubade väljastamise korda. Asjakohane võit saadi mitte parlamendi, vaid taas Tallinna ringkonnakohtu kaudu.

Esmaspäeval avaldas ERR uudise, et Tallinna ringkonnakohus tunnistas välismaalaste seaduse ühe osa põhiseadusega vastuolus olevaks. Nimelt võimaldab praegune seadus anda välismaalasele elamisloa, kui viimane soovib kokku elada Eesti kodanikust abikaasaga. Kuid seaduses puudub õiguslik alus elamisloa andmiseks, kui soovitakse ühte kolida kooselupartneriga.

See punkt tekitas pahameele samasooliste paaride ja nende pooldajate seas, kuna samasooliste kooselu pole võimalik abieluna registreerida. Kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmata jätmise tulemusel ei tunnista riigiasutused, et kooselu elavad samast soost isikud moodustavad perekonna.

Reimo Metsa esindusel esitati halduskohtule kaebus, mis leidis kinnituse ka ringkonnakohtus. Tallinna ringkonnakohus erinevaks kohtlemiseks ühtegi mõistlikku ja asjakohast põhjust ei näinud. "Samast soost ja eri soost paaride perekonnaelu on põhiseaduse alusel võrdselt kaitstud," vahendas ERR ringkonnakohtu otsust.

Olukord on kurioosne, sest kooseluseaduse enda kohaselt ei ole see jõustunud. Kohus võib aga õigust mõista üksnes jõustunud seaduste ehk kehtiva õiguse alusel.

Reimo Mets pole Objektiivile kommentaare jaganud.