Objektiivi saatesarjas "Sõna" mõtiskleb preester, sõjaväelane ja religiooniloolane Einar Laigna iga kord ühe mõiste, ühe sõna üle, mis meie kultuuriruumis on olnud kandva ja keskse tähendusega. Seekord on selleks sõnaks "inimene".

Kes on inimene? Kust inimene pärineb? Kus asetsevad tema juured ja milline on tema ajaline ja igavikuline saatus? Nende küsimuste üle ei ole liiga palju võimalik mõelda, kuna paljuski just nendele küsimustele suunatud mõttetegevus teeb meist sügavamas tähenduses inimese.

Einar Laigna pakub välja nägemuse, mis juurdub kristliku tsivilisatsiooni alustes.

Head kuulamist, vaatamist ja kaasamõtlemist!