Preester, sõjaväelane ja religiooniloolane Einar Laigna tõstab Objektiivi saatesarjas "Sõna" iga kord esile ühe mõiste, ühe sõna, mis juurdub Euroopa ja Eesti kultuuris ning mille tähenduse juurde tasub ikka ja jälle tagasi tulla. Seekordne saade on viimane peatükk Einar Laigna kolmeosalisest tsüklist, mis on pühendatud sõnale "riik". 

Püha Augustinuse teos "De Civitate Dei" künnab hilisantiigi perioodil maha vao, mida mööda kulgeb kogu edasise kristliku tsivilisatsiooni riiklik mõtlemine. Augustinuse käsitluses peab kristliku tsivilisatsiooni eesmärgiks olema püüdlus üha rohkem kehastada, juurutada ja kasvatada Jumala kuningriiki ajalises maailmas.

Selles perspektiivis vaatleb Einar Laigna modernse riikluse alusprintsiipe Prantsuse revolutsioonist kuni tänapäeva Euroopa Liiduni välja.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!