Jälle häda pronoomenite pärast. Foto: TungCheung/Bigstockphoto.com

Kanadas jäeti uurimistööks taotletud rahastusest ilma professor, kes keeldub kasutamast poliitiliselt korrektseid pronoomeneid nagu näiteks "ze" või "zir".

Toronto ülikooli professor Jordan Peterson on löögi all ka seetõttu, et ei ole nõus arutlusel oleva "sooneutraalsuse" seaduseelnõuga, mis võimaldaks esitada süüdistust sugu vahetanud isiku poole pöördumise eest eessõnaga, mis ei ühti isiku nn identiteediga.

Prof Petersonil jäi saamata rahaline toetus uurimistöö jaoks teemal "poliitiliselt korrektse isiksuse ettekuulutajad" (personality predictors of political correctness), kirjutab The Christian Post.

Tegemist on esimese korraga professori karjääri jooksul, kus ta rahastusest ilma jäetakse. Negatiivset otsust ülikool põhjendanud ei ole.

Seoses Kanadas arutusel oleva sootundlikkuse seaduseelnõuga juhib professor tähelepanu sellele, et "esmakordselt Kanada seadusloomes tahetakse nõuda inimestelt teatud etteantud sõnade kasutamist."

Peterson on muuhulgas kogunud kuulsust YouTube'is avaldatud sarjaga "Professor poliitilise korrektsuse vastu":

Vaata ka professor Petersoni seismas selge mõistuse eest, ümbritsetuna agressiivselt häälestatud tudengitest: