Illustratsioon: Vlatko2002/Bigstockphoto.com

Šotimaa ametnike peas on küpsenud idee, et 2021. aastal toimuva rahvaloenduse ajal võiksid inimesed määratleda ennast vastavalt välja pakutud 21 seksuaalsele identiteedile.

Valikute seas on seksuaalsed sättumused nagu skolioseksuaalne, günekofiilne ja demiromantiline, vahendab The Scottish Sun.

Kakskümmend üks seksuaalsuse valikut on järgmised:

 1. Androfiilne Suvalisest soost inimene, kellele meeldivad mehed, kes tunnevad seksuaalset külgetõmmet meeste vastu.
 2. Androseksuaalne Inimene, keda erutab mehelikkus.
 3. Aseksuaalne Inimene, kes ei tunne seksuaalset iha.
 4. Biuudishimulik Inimene, kes on huvitatud seksuaalsetest kogemustest samasoolistega
 5. Biseksuaalne Keda erutavad nii mehed kui naised.
 6. Demiromantiline Tunneb teise isiku vastu ainult romantilist külgetõmmet ja ainult peale seda, kui eelnevalt on loodud emotsionaalne side.
 7. Demiseksuaalne Ei erutu ilma kui eelnevalt ei ole loodud tugevat emotsionaalset sidet.
 8. Voolav Inimene, kes kõigub seksuaalsete eelistuste vahel.
 9. Gei Keda erutavad samast soost inimesed.
 10. Günekofiilne Suvalisest soost inimene, keda seksuaalselt erutab naiselikkus või naised.
 11. Güneseksuaalne Inimene, keda erutavad naised või naiste kehaosad, sõltumata sellest, kas nimetatud isik identifitseerib ennast naisena.
 12. Homoseksuaalne Keda erutavad samast soost inimesed.
 13. Heteroseksuaalne Keda erutavad vastassoost inimesed.
 14. Lesbi Naine, keda erutavad teised naised.
 15. Panseksuaalne Isik, keda erutavad seksuaalselt kõik seksuaalsed identiteedid
 16. Polüseksuaalne Tunneb seksuaalset ja/või romantilist huvi paljude sooidentiteetide vastu.
 17. Veider (queer) Seksuaalsed ja soolised vähemused, kes ei ole ei heteroseksuaalsed ega identifitseeri ennast cis-soolisena.
 18. Katsetav (questioning) Inimene, kes võib olla ebakindel, kes alles katsetab ja ei ole endale erinevatel põhjustel valinud veel kindlat sotsiaalset seksuaalsuse silti.
 19. Skolioseksuaalne Inimene, kes tunneb seksuaalset külgetõmmet transsooliste ja mittebinaarse sättumusega isikute vastu.
 20. Sirge (straight) Isik, keda seksuaalselt erutavad vastassoost inimesed.
 21. Ebakindel Isik, kes ei ole oma seksuaalsuses kindel.

Kuid Šotimaa ametnike poolt koostatud rahvaloenduse küsimustiku osas on ka kahtluseid. Edinburghi Ülikooli kriminaalõiguse teadlase Dr Kath Murray sõnul "hägustab" selline valikuvabadus andmeid.

Samamoodi pidi ohtralt aasimist taluma Šotimaa Statistikaameti juhtkond, kui nad olid avalikustanud tulevase rahvaloenduse seksuaalsuse valikud.

Poliitikud ja kirikutegelased nimetasid sellist ametnike poolt välja mõeldud seksuaalsuse valikute hulka "metsikuseks".

Murelikud on ka teadlased. Kui sellise seksisättumuste nimekirja koostamise eesmärgiks on ilmselt andmete kogumine erinevate vähemusgruppide tarbeks teenuste kavandamiseks, siis tegelikkuses võib see hoopis selliseid püüdlusi takistada.

Šotimaa Tooride kõneisik leiab: "Suurem osa šotlastest peavad sellist 21-osalist valikut nimetatud küsimuse puhul naeruväärseks ja väga suure hulga inimeste jaoks piisaks valikust "muu". Enamus tavalistest inimestest pole suure tõenäosusega varem mõnest valikust kuulnudki. Selline nimekiri ajab inimesed segadusse."

Seksuaalse orientatsiooni määratlemine on iga kümne aasta tagant toimuva rahvaloenduse küsimustikus esmakordselt. Algselt plaaniti seekordse loenduse seksuaalsuse küsimuses anda neli valikut: sirge, heteroseksuaalne, gei ja lesbi, kuid hiljem sai valikuid kokku kakskümmend üks.

"Seksuaalse orientatsiooni küsimus, millel on ülemäära keerukad valikvastused – millest suur osa ei kirjelda sugu, mille vastu inimene tunneb seksuaalset külgetõmmet – tähendab, et kogutud andmed pole piisavalt ülevaatlikud," leiab dr Murray.

"Näiteks valik "demiromantiline" ei ütle meile, kas inimene on gei, lesbi, biseksuaalne või heteroseksuaalne," rääkis teadlane.

"Selline andmete hägustamine tähendab, et me ei pruugi suuta enam pakkuda riigiteenuseid, millega koos võib väheneda võimekus astuda vastu seksuaalsele diskrimineerimisele."

Dr Murray hinnangul tuleks 2021. aasta rahvaloendusel koguda selgelt piiritletud andmeid, päris- ja nö muudetud sugude kohta eraldi ning selle põhjal luua täpne andmekogu.

Katoliku Kiriku hinnangul on "raske näha, millist eesmärki sellised muudatused teenivad. Need näivad olevat kas žest või identiteedipoliitika, mis lähtub eesmärgist jagada inimesed veelgi kitsamalt piiritletud gruppidesse."

Rahvaloenduse seksispetsiifilise küsimuse muudatuste poolt on samas soosantide (LGBT+ jne) mittetulundusorganisatsioonid, millest paljud aitasid ametnikel seksuaalsuse küsimuse valikvastuseid kokku panna. Nende hinnangul on seda kõike vaja, kuna 10–20 protsenti soosantidest ei identifitseeri ennast peavoolu määratluste järele.

Toimetas Karol Kallas