Valik Sotsiaaldemokraatliku erakonna poliitikamõtteid Pilt: sotsid.ee

Sotsiaaldemokraatide riigikogu valimisprogrammis kuulutatakse, et Eesti majandus vajab arenguhüpet, mille tagab muuhulgas riigi roboti- ja kunstteadvuse abi ning Maailma Majandusfoorumi "ringmajanduse" tegevuskava.

Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi punktis 1.2 "Eesti vajab nutika ja kestliku majanduse arenguhüpet" kirjutatakse: "Toetame tarka tööstust kõikjal Eestis, sh ettevõtete robotiseerimist, automatiseerimist ja digiteerimist". 

Lisaks lubatakse luua "tehisintellekti kompententsikeskus", mis peaks andma hoogu digitehnoloogia rakendamisele ettevõtluses.

Eesti majandus lubatakse muuta "ringmajanduseks", mis on ilmselt sotsiaaldemokraatide üks jõulisematest valimislubadusest. Pealiskaudsel vaatlemisel võib "ringmajandus" paista "rohelisema" alternatiivina valitsevale lineaarsele „tooda-tarbi-viska minema" majandusmudelile.

"Muudame Eesti majanduse ringmajanduseks. Loome suurte taastuvenergeetika ja ringmajanduse projektide rahastamise instrumendid, sh rohevõlakirjade süsteemi, vajaduse korral käendame investeeringuid," kirjutatakse Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammis.

WEFi ringmajanduse graafik

Kattuvate WEFi "ringmajanduse" ja ÜRO säästva arengu eesmärkide sihiks on inimeste maailma totaalne muutmine. Ümber teha soovitakse sisuliselt kõik: sööma hakatakse "uute toidusüsteemide" toodangut, maailma asju hakkavad suunama ühtsed haldusreeglid (global governance), ja üle minnakse keskpankade digitaalvaluutadele – kui nimetada ainult mõnda ringmajanduse sihtmärki.

ÜRO säästva arengu eesmärkide programmi logo. Värvilise rõnga iga värv tähendab erinevat "eesmärki" 

Toimetas Karol Kallas