Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Mikser taunis 9. juunil partei üldkogul peetud kõnes allkirjade kogumise kampaaniat traditsioonilise perekonna toetuseks, nähes selles üht osa vastandumist ja vihkamist õhutavate vaadete muret­tekitavas mustris.

„Ma meenutan ulatuslikku allkirjade kogumise kampaaniat Justiits­ministeeriumis ette valmistatava ja kõige muu hulgas ka samasooliste paaride kooselu reguleeriva seadus­eelnõu vastu – kampaaniat, mida viidi läbi „traditsioonilise perekonna kaitsmise“ sildi all,“ kõneles Mikser.

„Kui paluda mõtlevatel inimestel loetleda neid tegureid, mis ohustavad täna Eesti perede – mistahes struktuuriga Eesti perede – püsimist, siis ei nimeta nad koos elavaid ja teineteist armastavaid samasoolisi paare ja nende õigusi,“ lisas Mikser.

„Väljas on kahekümne esimene sajand,“ kuulutas SDE esimees ja lisas, et peab "taolisi seisukohti moraalselt tülgastavateks ja vastuvõetamatuteks" ning "Eestile ohtlikeks".

Traditsioonilise perekonna kaitseks kampaania "Kaitskem üheskoos perekonda!" raames rohkem kui 38 000 allkirja kogunud Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid kommenteeris Sotsiaaldemokraatide avaldust rahulikult ega näinud selles midagi üllatavat.

"See, et sotsialistid on kristliku kultuuri alusväärtuste suhtes programmiliselt vaenulikud, ei tohiks olla asjasse süvenenud isikutele vähimalgi määral üllatav. Selles mõttes jätkavad need punalipu alla koondunud poliitilised jõud bolševikega vägagi sarnast liini. Kõikjal Euroopas on just sotsialistid need, kes on perekonna institutsiooni ja seksuaalmoraali lammutamisel alati esirinnas," selgitab Vooglaid.

"Sümptomaatiline on nende puhul ka see, et rääkides ise alatasa sallivusest, ei taha nad sugugi sallida seda, kui ühiskond ei soovi oma traditsioonilistest üldinimlikest tõekspidamistest lahti öelda. Just seepärast pooldavad nad tulihingeliselt vaenu õhutamise koosseisu laiendamist karistusseadustikus, et nn vihakuritegude keelule toetudes saaks nendega mittenõustujate häält jõulisemalt maha suruda, rakendades selleks ka riiklikud sanktsioonimehhanismid. Hr Mikseri tänane jõuline avaldus on selle väga elavaks tõestuseks ning kinnitab ühtlasi professor Tõnu Lehtsaare poolt alles eile ajalehes Postimees kirjutatut, et Eesti ühiskond liigub kahjuks üha kiirenevas tempos ideoloogilise diktatuuri suunas."