Iraagist pärit mehed Soomes rongipiletit ostmas. Foto: Jussi Nukari, Reuters/Scanpix

Soome tööhõive- ja ettevõtlusministeeriumi andmetel on eelmisel aastal riiki saabunud varjupaigataotlejatest vaid väikesel osal kutseoskused, kirjaoskamatuid on aga nende seas koguni 20 protsenti.

Vaid kümnendik 2015. aastal Soome jõudnud illegaalidest kõneleb inglise keelt, kirjaoskamatuid on 20 protsenti, vähem kui kümnendikul on keskharidus. Tööealisi on 25 000, neist 4000 on naised. 80 protsenti sellest rühmast on 18–34 aastased. Kutseoskused on 10 protsendil. Tüüpilisemad ametid, mida osatakse, on kokk, juuksur, autojuht.

Soome riigitelevisioonis esinenud justiits- ja tööministri nõunik Sakari Puisto tõdes, et eelnevalt avalikkusse paisatud oletused immigrantide koolitustaseme osas on olnud ülepaisutatult optimistlikud. Illegaalide koolitamise ja integratsiooni edendamise tarbeks on moodustatud hulgaliselt töörühmi.

"Paljud varjupaigataotlejad tulevad väga vägivaldsetest oludest. Selle mõjudest lahtisaamine on võtmeküsimus," ütles Puisto ja lisas, et oluline on pöörata tähelepanu sinna, kus on töökätest kõige enam puudu. Lahendamist vajab ka eluasemeprobleem.

Puisto tuletas vaatajatele meelde, et varemalt Soome saabunud Lähis-Ida ja Aafrika immigrantide puhul on viieaastase riigis viibimise järel neist tööga hõivatud 30 protsenti ja kümne aasta järel 40 protsenti.