Šveitsi säästud. Foto: Bigstockphoto

OECD andmetel on šveitslased Euroopa kaugelt kõige innukamad säästjad, ületades isegi teisele kohale jõudnud rootslasi.

Nagu nähtub statistikakeskuse Statista poolt kokku kogutud andmetest on Šveitsi keskmise leibkonna säästumääraks uskumatud 19 protsenti (2022. aasta andmetel). 

See näitaja ületab kaugelt Euroopa Liidu keskmise säästmise määra, milleks on tagasihoidlikud 6 protsenti. 

Alljärgnevas tabelis on kujutatud erinevate Euroopa riikide säästmise määrad protsendina sissetulekutest, mida ei ole vaja kulutada sundkulutusteks (näiteks pangalaenud ja liisingud).