Sydney kohtunik võrdles intsesti ja pedofiiliat homoseksuaalsusega, öeldes, et ühiskond ei tohiks käsitleda seksuaalsuhteid sugulaste või täiskasvanute ja laste vahel “ebaloomulike” või tabuteemana.

Ringkonnakohtunik Garry Neilson ütles, et just nagu homoseksuaalsed suhted olid 1950-ndatel ja 60-ndatel ühiskondlikult vastuvõetamatud ja kriminaliseeritud, kuid nüüd laialdaselt heaks kiidetud, “nii ei pruugi vandemeeste kohus leida midagi laiduväärset venna lähenemises oma õele, kui viimane on seksuaalselt küps, kui tal on olnud seksuaalsuhteid teiste meestega ning kui ta on nüüd “saadaval”, ilma seksuaalpartnerita”.

Kohtunik Neilson selgitas, et ainus põhjus, miks intsesti käsitletakse endiselt kuriteona, seondub seesugustest suhtest sündivate laste kõrge geneetilise hälbe riskiga. “Kuid ka see põhjendus langeb ära, pidades silmas laialdast ligipääsu kontratseptiividele ja abordile,” märkis Neilson.

Kohtunik Neilson tegi kõnealused tähelepanekud menetluse käigus, mille keskmes oli tänaseks 58-aastase mehe poolt oma noorema õe korduv vägistamine nende Sydneys asuvas kodus 1981. aastal.

Eelnevalt oli süüdistatav tunnistanud üles seksuaalsete rünnakute toimepanemise oma õe suhtes aastal 1973 või 1974, kui viimane oli 10- või 11-aastane. Ülestunnistuseni viis politsei poolt süüdistatava telefonikõnede pealtkuulamine, kus süüdistatav rääkis oma õega nende vahelistest seksuaalsuhetest, kui viimane oli alles laps.

Vt lähemalt ajalehest Sydney Morning Herald.