Foto: Bigstockphoto.com

USA kaheksanda ringkonna apellatsioonikohus lükkas tagasi Satanistliku Templi poolt abordiseaduste leevendamise eesmärgil Missouri osariigi vastu esitatud hagi, kuna leidis, et sellel puudub põhiseaduslik alus.

20. septembril 2017 pöördus satanistlik organisatsioon Satanistlik Tempel (The Satanic Temple) pärast Missouri idaringkonna föderaalkohtus lüüa saamist Missouri osariigi vastu apellatsioonikohtusse, kuna leidis, et osariik rikkus ühe selle organisatsiooni liikme usulisi tõekspidamisi, piirates tema ligipääsu kohesele valikabordile.

USA kaheksanda ringkonna apellatsioonikohus lükkas aga 28. augustil hagi tagasi, kuna sellel puudus kohtu hinnangul põhiseaduslik alus. Oma otsuses ütlesid kohtunikud:

„Pärast rasestumist pöördus ta abordi sooritamiseks Saint Louisi linna, Missouri osariigis. Ta nõustus teatud osariigi poolt ette nähtud protseduuridega, mis esitatud kaebuse kohaselt kujutasid endast väidetavalt otsest ja soovimatut isiklikku kokkupuudet religiooniga, mis rikub vaba eneseteostuse klauslit ja kehtestamisklauslit. Pärast abordi sooritamist esitas ta antud hagi föderaalkohtule, soovides mitmeid deklaratsioone, kohtumäärust ja advokaaditasude ja kulude katmist."

Pärast kõikide kirjeldatud asjaolude arvesse võtmist otsustasid kohtunikud ühehäälselt Satanistliku Templi anonüümse liikme esitatud hagi tagasi lükata, kuna hageja ei olnud selle esitamise ajal enam rase, mistõttu puudub tema hagil ka põhiseaduslik alus.

Varasema otsuse kinnitamine

Samale otsusele jõudis juba 2016. aasta 15. juulil ka ringkonnakohtunik Henry Edward Autrey, kui Satanistlik Tempel algselt selle hagiga 2015. aasta 23. juunil Missouri kuberneri vastu föderaalkohtusse pöördus, väites, et Missouri osariik propageerib religioosset uskumust, et elu algab eostamise hetkest, mis rikub hageja silmis Ameerika Ühendriikide konstitutsiooni esimese paranduse kehtestamisklauslit (Establishment Clause) ja vaba eneseteostuse klauslit (Free Exercise Clause), mis koos sätestavad et „Ameerika Ühendriikide Kongressil pole õigust võtta vastu seadusi, mis kehtestaks mõne religiooni või mis keelaks mõne religiooni tunnistamise ja järgimise."

Ringkonnakohtunik Autrey leidis toona, et kohtuasja algatamiseks puudub piisav alus, kuna „hageja Doe ei ole hetkel rase, puudub garantii, et ta jääb tulevikus rasedaks ning juhul kui ta jääbki, ja ta soovib aborti teha, pole hageja kahjustused kohtu jaoks piisavalt konkreetsed, et kohus saaks nõuda nende leevendamist."

Missouris kehtib 72-tunnine abordieelne ooteperiood

„Me oleme kohtuotsusega väga rahul," ütles peaprokuröri büroo pressiesindaja Mary Compton. „Peaprokuratuur jätkab jõuliselt Missouri osariigi mõistlikku ooteperioodi seaduse kaitsmist."

Praegu Missouri osariigis kehtiv informeeritud nõusoleku seadus näeb ette, et aborti läbiviiv või esile kutsuv arst või kvalifitseeritud asjatundja peab teavitama aborti teha soovivat naist 72 tundi enne abordi sooritamist suuliselt, kirjalikult ning isiklikult alternatiividest abordile, sündimata lapse vanusest ning anatoomilistest ja füsioloogilistest tunnustest abordi teostamise hetkel ja sündimata lapse võimest tunda abordi käigus valu. Samuti tuleb tal esitada sellele naisele trükitud materjale, mis sisaldavad muuhulgas pilte või värvifotosid kasvavast sündimata lapsest kahenädalaste arengustaadiumite kaupa, teavet lapse aju- ja südametegevusest, jäsemete ning siseorganite olemasolust vastavates arengustaadiumites ning ühtlasi teavet selle kohta, millal sündimata laps on elujõuline.

Nendes materjalides on samuti kirjeldatud erinevaid kirurgilisi ning „ravimite" poolt esile kutsutud abordimeetodeid vastavalt raseduse staadiumile ning samuti vahetuid ja pikaajalisi meditsiinilisi riske, mis võivad iga abordimeetodiga kaasneda (nt võimalikud füüsilised ja psühholoogilised kahjustused ning suutmatus lapsi saada). Trükitud materjalidel peab olema ka selgelt esile toodud lause: „Iga inimese elu algab eostamisel. Abort hävitab eraldiseisva, unikaalse, elava inimolendi elu." Lisaks sätestab seadus, et aborti läbiviiv või esile kutsuv arst või kvalifitseeritud asjatundja peab pakkuma naisele võimalust vaadata vähemalt 72 tundi enne abordi sooritamist oma sündimata lapsest aktiivset ultrahelipilti ning kuulama tema südamelööke, kui need on kuuldavad.

Satanistid valmistuvad uuteks rünnakuteks

Satanistliku Templi hoolikalt kavandatud kampaania lõppeesmärgiks on kõrvaldada Missouri kohtusüsteemi kaudu osariigis kehtiv abordieelne kolmepäevane ooteperiood ning muuta seeläbi ligipääs abordile veelgi hõlpsamaks. Samuti soovivad nad oma „usulistest" põhimõtetest lähtudes kaotada abordikliinikute jaoks seadusest tuleneva kohustuse jagada aborti soovivatele naistele teaduslikke materjale abordiprotseduuri võika iseloomu ning selle tõsiste füüsiliste ja psüühiliste tagajärgede ning muude ohtude kohta. Samuti tahavad nad kaotada aborti soovivatele naistele ultraheliuuringu ning loote südametuksete kuulamise võimaluse pakkumise kohustust.

Hoolimata selle hagi tagasilükkamisest apellatsioonikohtus on see Satanistliku Templi kaasasutaja Lucien Greavesi sõnul „kõigest eelmäng võidule."

Satanistlik Tempel on esitatud veel kaks sarnast anonüümset hagi, ühe osariigi kohtule ja teise föderaalkohtule. Käesoleva aasta 23. jaanuaril arutati 2015. aasta 11. mail osariigi kohtule esitatud (ja varasemalt ka Objektiivis põhjalikku kajastamist leidnud) hagi Missouri ülemkohtu istungil, kuid selle kohta pole veel otsust langetatud.

28. veebruaril esitas aga Judy Doe pseudonüümi taha peituv naine järjekordse Missouri kuberneri vastu suunatud hagi Missouri idaringkonna föderaalkohtule, kuid hetkeseisuga pole kohus veel otsustanud, kas see menetlusse võtta või tagasi lükata.