Foto: Rawf8/Bigstockphoto.com

Tallinna Ringkonnakohus koosseisus Kaire Pikamäe, Virgo Saarments ja Ruth Plaks keeldusid 25. aprilli kohtumäärusega väljastamast SA-le Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ärakirja sama kohtu 17. aprilli määrusest, millega rahuldati lesbipaari esialgse õiguskaitse taotlus saada oma "homoabielu" Eesti õigussüsteemis tunnustatud kehtiva abieluna.

Kohus põhjendas oma seisukohta asjaoluga, et kohtusse pöördunud lesbipaar (Kristiina Raud ja Sarah Raud) ei nõustu kohtumääruse ärakirja väljastamisega SAPTK-le. Vaidluse teiseks osapooleks olev Politsei- ja Piirivalveamet ei olnud vastu SAPTK-le kohtulahendist ärakirja edastamisele, kui ärakirjas varjatakse isikuandmeid.

Tallinna Ringkonnakohus andis 19. aprillil SAPTK-le kaks päeva aega põhjendada oma põhjendatud huvi kohtumääruse väljastamise suhtes, ent kuivõrd nii lühikese tähtaja jooksul ei osutunud võimalikuks kohtule vastust anda, langetas kohus otsuse SAPTK taotlust mitte rahuldada.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul näitab antud kaasus juba väljakujunenud mustrit, mille kohaselt on kohtud rakendatud homoideoloogia Eesti ühiskonnale pealesurumise teenistusse, kusjuures asju aetakse võimalikult salastatult ja otsitakse võimalusi temaatilisi menetlusi avalikkuse eest varjata.

"Ma ei usu, et SAPTK poolt täiendavate selgituste edastamine kohtule selle lühikese aja jooksul oleks midagi muutnud, sest täpselt samuti nõudis täiendavaid selgitusi Tallinna Halduskohus, millele me vastavad selgitused ka saatsime ilma, et see oleks kohtu seisukohta kuidagigi muutnud," toonitas Vooglaid ja lisas, et kohus teab niigi, et aastaid avalikult abielu ja perekonna mõistete õigusliku ümberkujundamise vastu seisnud SAPTK-l on kõnealuse menetluse suhtes ilmselge avalik huvi.

"Pidades silmas, et kohtupidamine peaks põhiseaduse kohaselt olema avalik, jääb sügavalt arusaamatuks, et kui kohtult on selgesõnaliselt palutud väljastada määruse ärakiri vajadusel ilma isikuandmeteta, siis mis põhjusel keeldutakse ärakirja väljastamisest osapoolte isikuandmete kaitse kaalutlustel," märkis ta.

Nagu Vooglaid osutas, otsustas ka Tallinna Halduskohus oma 14. veebruari 2017 kohtumäärusega SAPTK-le mitte väljastada ärakirja sama kohtu otsusest, mis langetati Reimo Metsa kaebuse alusel Justiitsministeeriumi vastu ning millega mõisteti tuntud homoaktivistile välja moraalse kahju hüvitis summas 1500 eurot.

"Kohus leiab, et Sihtasutuse huvi oma eesmärkide saavutamisel ei ole sedavõrd ülekaalukas võrreldes üksikisiku huviga eraelu kaitsta," toonitas kohus, olgugi, et SAPTK oli selgesõnaliselt palunud väljastada kohtuotsuse ilma isikuandmeteta.

SAPTK vaidlustas Tallinna Halduskohtu keelduva määruse 1. märtsil 2017 Tallinna Ringkonnakohtus, ent kuni tänaseni ei ole esitatud määruskaebuse menetluses mingit progressi toimunud.

Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikud Kaire Pikamäe ja Virgo Saarmets osalesid eelmise aasta novembrikuus ka selle skandaalse ja palju ühiskondlikku vastukaja leidnud otsuse langetamisel, mille tulemusel kanti esimest korda Eestis kehtiva abieluna rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud "homoabielu".