Foto: Piqsels

Hiljuti avaldatud teadusuuringus leitakse, et mRNA vaktsiinide katsetuste lõppjärgus kaasnes nii palju tõsiseid kõrvalnähte, et nende kasutamise jätkamiseks oleks vaja suuremahulisi kasude-kahjude analüüse.

Teadusuuringu, mis kannab nime "Tõsist huvi äratavad rasked kõrvalnähud, mis järgnesid juhuvalimiga mRNA vaktsineerimise uuringutele" (Serious Adverse Events of Special Interest Following mRNA Vaccination in Randomized Trials) esialgne, eelretsenseerimise eelne versioon, ilmus 1. juunil teadusajakirjas SSRN. Uuringu koostajateks on seitse mainekate ülikoolide tuntud meditsiiniteadlast.

2020. aastal, enne Covid-19 vaktsiinide turuletoomist, koostasid Epideemiateks valmistumise innovatsioonide koalitsioon ja Brightoni koostöö võrgustik (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ja Brighton Collaboration), mis mõlemad on pühendunud vaktsiiniohutuse tagamisele, nimekirja (priority list) võimalikest rasketest kõrvalmõjudest, millele peaks teadusuuringutes pöörama tõsist tähelepanu. Kõrvalnähtude loetelu kiitis heaks Maailma terviseorganisatsioon (WHO). Ajendi kõnealuse nimekirja koostamiseks andis nii Pfizeri kui Moderna Covid-19 mRNA vaktsiinide 3. juhuslikustatud (randomiseeritud) katsetusfaasis täheldatud raskete kõrvalnähtude suur hulk. 

Uuringu käigus vaadati üle Moderna ja Pfizeri Covid-19 mRNA vaktsiinide kolmanda faasi platseeboga kontrollitud randomiseeritud uuringute rasked kõrvalnähud ja keskenduti peamiselt Brightoni koostöövõrgustiku poolt välja toodud "huvi äratavatele" vaktsiiniohtudele.

Uuringu tulemusel leiti, et nii Pfizeri kui Moderna Covid-19 mRNA vaktsiine võib seostada märkimisväärselt suurenenud raskete kõrvalnähtude riskiga. Pfizeri vaktsiini puhul kasvas absoluutse riski 95% usaldusvahemik (CI) -0.4 pealt 20.6 ja Moderna vaktsiini puhul -3.6 pealt 33.8.

Uuringu tulemustest järeldati, et vaktsiinidest saadavate raskete kõrvalnähtude risk on märkimisväärselt suurem Covid-19 nakkuse korral haiglasse sattumise (raskelt haigestumise) riskist. 

Uuringu, milles leiti, et mRNA vaktsiinidega vaktsineerimisega kaasnevad märkimisväärsed raskete kõrvalnähtude riskid, järeldusena soovitatakse viia läbi vaktsiinide formaalne (teaduslikult mitmekülgne, reeglite kohane ja põhjalik) riski-kasu analüüs.

Toimetas Karol Kallas