Pilt: Piqsels

2022. aasta märtsist novembrini läbi viidud teadusuuring näitab, et ivermektiin vähendas Covid-19 nakatumise ohtu 72 protsenti. 

Portaal teadusuudis.ee kirjutab:

"SAIVE uuring (NCT 05305560), mis viidi läbi Bulgaarias 2022. aasta märtsist novembrini, on 2. faasi mitmekeskuseline, juhuslikustatud, topeltpime, platseebokontrolliga paralleelrühmade kliiniline uuring, mille käigus hinnati 28 päeva jooksul suukaudselt manustatud ivermektiini tablettide ohutust ja efektiivsust. Uuring viidi läbi USA sõltumatu andmeseirekomitee järelevalve all." 

Uuringus osalesid vaktsineerimata täiskasvanud, kes olid olnud 5 päeva jooksul lähikontaktis isikuga, kellel oli PCR-testiga tuvastatud SARS-CoV-2 juhus. Uuringus manustati osalejatele 28 päeva jooksul ivermektiini, mis oli hästitalutav ja millega ei kaasne ootamatuid kõrvalmõjusid.

Ivermektiini manustanud 200-liikmelisest vaatlusrühmast nakatus viirusekandjatega kokku puutudes vaadeldud 28 päeva jooksul Covid-19sse 30 inimest. Ivermektiini-vabast 199-liikmelisest platseebot manustanud vaatlusgrupist jäi sama aja jooksul haigeks 105 inimest.

Ivermektiini manustati inimestele 0,2–0,1 milligrammi kehakaalu kilogrammi kohta ja selle juures ei tuvastatud mingisuguseid kõrvalmõjusid.

Uuring viidi läbi ivermektiini sisaldava Covid-19 vastase kaitsesüsti arendustöö raames.

Uuringust võib järeldada, et ivermektiin kaitseb ennetavalt tarbides kordades paremini Covid-19 nakkuse vastu kui mRNA süstid, mis ei hoia ära nakatumist, raskelt haigestumist ega surma.

Toimetas Karol Kallas