Foto: Piqsels

Ameerika Ühendriikide alaealiste "soomuutjate" arv on alates 2015. aastast kasvanud üle kahe korra ja peamiselt kurdavad soolise hämaroleku üle neiud. Paljude ekspertide sõnul on selliste arengute taga sotsiaalne reostus.

Ameerika Ühendriikides on on inimeste arv, kes samastavad ennast soomuutjatega, märkimisväärselt suurenenud. Viimastel aastatel moodustavad "soomuutmise patsientidest" enamuse noored neiud. 

Teadlaste ja arstide väitel on sellise kiire demograafilise muutuse taga kaaslaste mõju, mis sunnib noori inimesi, eriti neidusid, oma "sugu muutma". 

"Teismelised alluvad sotsiaalsetele mõjudele väga kergesti ja väide, et "soomuutmise" taga pole mõjutamist, on absurdne ning kõige selle vastu, mida me teame teismeliste kohta," leiab "soomuutjatest" noortega tegelev psühholoog Erica Anderson.

Üha rohkem teadusuuringud näitab, et viimastel aastatel toimunud ennast "muutsoolisteks" nimetavate inimeste arvu plahvatuslik kasv on osalt kaaslaste mõju teene. Sotsiaalse mõjutamise osa tunnistavad samuti paljud "soomuutmise" pooldajad, vahendab paremat ilmavaadet esindav uudisteportaal Daily Caller.  

Aktivistide sõnul on muutsoolisus hakanud kiiremini levima, kuna sotsiaalne tunnustus lubab suuremal hulgal muutsoolistel noortel ennast avalikult väljendada, kes muude tingimuste korral seda ei teeks. Noorte "soomuutmise" kriitikud väidavad, et teismeliste seas leviv "soomuutmine", koos kiirete demograafiliste muutustega, tõestavad, et kaaslaste mõju on eelkõige põhjuseks, miks paljud noored kipuvad "sugu muutma", mida nad muidu ei teeks.

Sooline hämarolek, millega kaasneb raskekujuline ebamugavustunne enda bioloogilise soo osas, mis võib suunata inimese oma "sugu muutma", oli varem peamiselt meeste juures täheldatud nähtus. Viimase 15 aasta jooksul on viidatud suhe ümber pöördunud ja teismeliste naissoost "soomuutjate" arv ületab meessoost noorukite oma 2,5 kuni 7,1 korda. 

Mitmete valdkonna ekspertide hinnangul on selliste drastiliste muutuste taga sotsiaalne surve. Transsooliste lastega tegelev psühholoog Erica Anderson leiab, et suuremas osas sotsiaalmeedia kaudu avalduv sotsiaalne surve, mis on omakorda teismeliste sotsiaalse eraldatuse tulemus, on vähemalt mingis osas põhjuseks, miks teismeliste tüdrukute seas suurenevad soolise endateadmuse probleemid. 

"Minu arust poliitilise spektri paremal äärel olevad inimesed, kes ütlevad, et tegu on ainult sotsiaalse mõjutamisega, eksivad. Samuti eksivad vasakäärmuslased, kes leiavad, et sotsiaalne mõjutamine ei mõjuta kuidagi inimeste "soomuutmise" soovi. Teismelised on kaaslaste mõjutustele eriti vastuvõtlikud ja väita, et "soomuutmise" juures mõjutustegevus ei mängi mingit rolli, on absurdne ning kõige selle vastu, mida me teame teismeliste kohta," selgitab Anderson. 

Teadusajakirjas Plos One avaldatud teadusuuringus vaadeldi 256 peret, kelle teismelised lapsed kogesid kiiresti saabuvat soolist hämarolekut (rapid onset of gender dysphoria). Enamus teismelistest (86,7 protsenti) hakkasid enne oma "soomuutmise" soovi kas veetma rohkem aega ilmavõrgus või suhtlesid sõpradegrupiga, kus oli vähemalt üks ennast muutsooliseks pidav inimene.

Uuringus vaadeldud perede teismeliste laste sõpradegruppidest 36,8 protsenti koosnes enamuses noortest, kes pidasid ennast muutsoolisteks. Lapsevanemad kurtsid samuti, et noorte vaimne tervis muutus peale "soomuutuse" pähe võtmist märgatavalt halvemaks.

Lapseea soolise hämaroleku diagnooside arv tõusis 2020. ja 2021. aasta vahel 70 protsenti, näitab 330 miljoni ameeriklase terviseandmete analüüs. Ajavahemikus 2017 kuni 2021 lapseea diagnooside arv kasvas rohkem kui kaks korda.

Anderson on ise oma sugu "muutnud" ja üldiselt toetab "soomuutmist", kuid on kriitiline arstide suhtes, kes allutavad alaealised "soomuutmise" ravile ilma eelnevate põhjalike psühholoogiliste uuringuteta.

"Ma ei usu, et eelmistes põlvkondades oli kuskil peidus tohutu hulk muutsoolisi inimesi," rääkis Anderson.

Maailma soomuutjate tervise kutseühing (World Professional Association for Transgender Health; WPATH), mis toetab alaealiste laste, kes peavad ennast "muusoolisteks", kallal meditsiinilist sekkumist, tunnistab oma viimases ravijuhendis samuti sotsiaalse reostuse (social contagion) võimalust.

WPATH samas hoiatab arste, et need ei oleks sotsiaalse reostuse võimaluse tõttu oma sugu "muuta" tahtvate noorte suhtes liiga kriitilised ega nende soove tõrjuvad.

Koos "soomuutjate" hulga kasvuga on avalikkuse poole pöördunud samuti üha rohkem "tagasipöördujaid", kes on noorukieas üle elanud "soomuutmise ravi", kuid peavad seda otsust valeks ja hoiatavad lapsepõlve "soomuutmise" eest. Enda "soomuutmise" peamise põhjusena märgivad paljud "tagasipöördujad" sotsiaalmeedia ja interneti kogukondade mõju (sotsiaalset reostust). 

Näiteks noorte seas populaarne videoplatvorm TikTok on üle ujutatud sisuga, mis kiidab "sooravi", sealhulgas kirurgilist sekkumist ja milles väidetakse, et see aitab lahendada teismeliseea probleeme.

"Suuremat "soomuutmise" määra tõukavad tagant pandeemia, sotsiaalne eraldumine ja tohutult suurenenud sotsiaalmeedia kasutamine. Paraku jagub TikTokis palju terviseteenuste pakkujaid, kes räägivad lastele, et kui nad pole oma kehas õnnelikud, siis nad peaksid kaaluma "soomuutmist"," selgitas Anderson valitsevat olukorda.  

Toimetas Karol Kallas