Francesco Hayez: Valenza Gradenigo inkvisitsioonikohtu ees_1835. Fragment Pilt: Google Arts & Culture

Ühendkuningriigi ja Austraalia kliimateadlased arendavad kliimaketserlust jahtivat ning paljastavat tehisaru robotit. Ketserlust näitlikustavaks õppematerjaliks valiti konservatiivsete mõttekodade kliimateemaline sisu.

Austraalia Melbourne'i Ülikooli kliimateadlaste juhtimisel tegutsev teadlasterühm alustas kliimavalesid paljastava tehisaru mudeli ehitamist, söötes sellesse suures koguses väär- või eksitavat teavet kliima kohta. Teavet, mis arendajate hinnangul ei kajasta õiget kliimatõde, koguti sotsiaalmeediast, kliimaeitajate võrgupäevikutest ja konservatiivsete mõttekodade üllitistest, vahendab Scientific American.

Kliimatsensuuri tehisaru sihtmärgiks seatud konservatiivsete mõttekodade loendist leiab näiteks Heritage Foundationi; Cato Institute ja Heartland Institute'i (tabel S4).

Teadlasterühm selgitas oma püüdlusi 2021. aastal teadusajakirjas Nature ilmunud ülevaates "Arvutipõhine vastasrinna kliimamuutuseid puudutavate väidete rühmitamine". 

Osutatud uuringus järgiti nelja suuremat eesmärki:

  1. Inimtekkeliste kliimamuutuste vastaliste väidete kõikehõlmava taksonoomia koostamine ja õigsuse kontrollimine.
  2. Seni suurima vastaliste väidete sisu algosadeks lahutamise (analüüsi) korraldamine.
  3. Tarkvaramudeli arendamine, mis suudab tuvastada konkreetseid väiteid.
  4. Laiaulatusliku konservatiivsete mõttekodade võrgulehekülgede ja vastaliste veebipäevikute korpuse loomine, mille abil on võimalik koostada nende viimase 20 aasta väidete ajalugu. 

Peale osutatud uuringut on teadlased kogutud andmete põhjal üritanud koolitada tehisaru robotit, mis leiab ametliku kliimateadust vastustava teabe ilmavõrgust üles ja koostab sellele õige kliimatõega kooskõlas vastuse.

Teadlaste sõnul üritavad nad jõuda "faktikontrolli püha graalini", mis kujutab endast reaalajas nii valeteabe üles leidmist kui selle ümber lükkamist.

Teadlased ja nendega koostööd tegevad väärteabe eksperdid väidavad, et viimastel aastatel on kliima väärteave hakanud eriliselt vohama, kuna kaks suuremat sotsiaalmeediavõrgustikku pole varasemaga võrreldes enam nii agarad tsenseerijad. Kliimatõdede kehtestajad kutsusid appi ühe kurikuulsama tõigakontrollide vabaühenduse Digitaalse Viha Vastustamise Keskuse (CCDH).

Inimtekkeliste kliimamuutuste tsensuuriroboti arendaja John Cooki kliimavalede lühikursus.

Kliimatõdesid kehtestav tehisaru kannab nime CARDS. Akronüüm "CARDS" (kaardid) tähistab "arvutipõhist eitamise ja kahtlemise tuvastamist" (Computer Assisted Recognition of Denial and Skepticism).

Väidetavalt on CARDS juba vähemalt mingil määral töövõimeline, kuid avalikkusele sellele ligipääsu veel ei ole.

Teadussaavutustes, sealhulgas üldtunnustatud teooriates, kahtlemine on teadusliku meetodi üks nurgakividest.

Toimetas Karol Kallas