Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. Foto: Facebook

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Toiduainetetööstuse Liit saatsid Vabariigi Valitsusele pöördumise, kus tegid ettepaneku piirata energiakandjate hindu lisaks tavatarbijatele ka toidutööstuse puhul. 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) ja Eesti Toiduainetetööstuse Liit (Toiduliit) tõid oma pöördumises välja, et kerkinud energiahinnad on mõjunud toiduainetetööstusele laastavalt. Toidutootjate tegevuse senises mahus toimimine on suuresti küsimärgi all.

Pöördumises märgiti, et turul tekkinud olukord on juba mõjutanud drastiliselt toiduainete tootjate igapäevast majandustegevust. Gaasi ja elektri hinnatõusu tõttu on tingitud toiduhindade tõus, mis on vähendanud tootjate konkurentsivõimet, samal ajal on odavama importtoidu osakaal kaubanduses tõusmas.

Muret teeb ka küsimus gaasivarude piisavusest. Toiduainetetööstus kasutab ligi 30% kogu tööstuses kasutatavast gaasist. EPKK ja Toiduliit peavad äärmiselt vajalikuks tagada gaasitarned tootjatele. Lisaks sellele peavad EPKK ja Toiduliit vajalikuks kehtestada sarnaselt eratarbijatele ka toidutööstusele ja -tootjatele kui inimeste eluks tähtsa teenuse osutajatele energiakandjate piirhinnad, millest kõrgem hind kompenseeritakse. 

Toimetas René Allik