Foto: Hippopx

Ajal kui Lääne-Euroopa muudab niigi rangeid relvaseadusi üha karmimaks, kavatseb Tšehhi Vabariik kirjutada kodanike õiguse ennast ja oma kaaskondseid relvaga kaitsta riigi põhiseadusesse.  

9. märtsil andis Tšehhi Saadikute Koda rohelise tule põhiseaduse parandusele, millega antakse seadusega sätestatud piires kodanikele õigus kaitsta ennast ja kaaskondseid tulirelvaga. Senati ettepanekut toetas möödunud aastal ka Tšehhi valitsus, vahendab ReMix.

Toetatajate sõnul kaitseb põhiseaduse muudatus Tšehhi kodanikke Euroopa Liidus levivate relvitustamise tendentside vastu.

Põhiseaduse parandus algatati tänu petitsioonile, millele on alla kirjutanud 102 000 inimest, sealhulgas suur hulk ametnikke. Petitsioon tõstatati jahimeeste ja teiste relvaomanike poolt vastukaaluks Euroopa Komisjoni püüdlustele piirata relvade omamist. Komisjon õigustab relvaomamise piiramist muuhulgas terrorismi vastu võitlemise vajadusega. Kriitikud seevastu osutavad, et terroristid kasutavad enamasti ebaseaduslikult hangitud relvi ja selles osas on Tšehhi seadused piisavalt karmid.

Senati sõnul saab põhiseaduse põhiõiguste ja -vabaduste peatükk uue sätte, milles tagatakse kodanikele "õigus kaitsta enda või teise isiku elu isegi relvaga, vastavalt seaduses sätestatud tingimustele".

Senaatorite hinnangul välistab selline põhiseaduse muudatus, et tulevikus hakatakse kodanikelt tavaseaduse alusel relvaomamise õigust ära võtma ja annab riigile tugevama positsiooni läbirääkimistes Euroopa Liidu regulatsioonide üle.

Arutelude esimeses voorus toetasid põhiseaduse muudatust üksmeelselt Kodanikdemokraatide (ODS), Piraatide, Vabaduse ja Otsedemokraatia (SPD) ja Kommunistide (KSČM) parlamendiparteide saadikud. Parandusettepaneku peavad heaks kiitma veel riigi Põhiseaduskomitee ja Julgeolekukomitee.

Tšehhi kaebas Euroopa Liidu vastuolulise relvade omamist piirava direktiivi Euroopa Kohtusse, kuid viimane langetas otsuse Liidu kasuks. Tšehhi valitsus pidi peale kohtukaotust oma riigi relvaseaduseid Euroopa Liidu nõudmiste järele karmimaks kohendama. 

Toimetas Karol Kallas