John Hopkinsi Ülikooli haigla endine peapsühhiaater ja praegu sama ülikooli psühhiaatriaprofessorina töötav dr Paul R. McHugh selgitas, et nn transsoolisus on “mentaalne hälve”, mis vajab ravi.

Tuntud psühhiaater selgitas, et soovahetus on “bioloogiliselt võimatu” ning et inimesed, kes propageerivad nö seksuaalse ümberkujundamise lõikuseid, annavad oma panuse kõnealuse mentaalse hälbe levimisse ja süvenemisse.

Dr McHugh, kes on kuue raamatu ja vähemalt 125 eelretsenseeritud teadusartikli autor, tuli oma kommentaaridega hiljuti välja maailmakuulsas ajakirjas Wall Street Journal, kus ta selgitas, et nn soovahetusoperatsioon ei ole lahenduseks inimestele, kes kannatavad selle all, mida võib nimetada “hälbivaks eelduseks” – tegu on isiku arvamusega, et tema meheks või naiseks olemine on erinev sellest, kuidas loodus on ta bioloogiliselt kujundanud.

Dr McHugh selgitas ka hiljutise uuringu tulemusi, mille kohaselt enesetappude määr nn sookohendusoperatsiooni läbinud inimeste seas on 20 korda kõrgem kui nende seas, kes ei ole sellist teed ette võtnud. Õppejõud lisas, et Vanderbildi Ülikoolis ja Londoni Portmani Kliinikus läbiviidud uuringute kohaselt kaotab 70-80% nn transsoolisuse tundeid kogenud lastest need tunded spontaanselt mõne aja jooksul.

Tuntud psühhiaater Paul R. McHugh kinnitab, et nn transsoolisuse tunded annavad tunnistust mentaalsest hälbest, mis vajab mõistmist, ravi ja ennetamist, mitte ülistamist inimõigusena.

Samal ajal kui Obama administratsioon, Hollywood ja korporatiivne meedia (nagu nt Time Magazine) propageerivad transsoolisust kui normaalsust, tehakse dr McHugh sõnul sellisel moel tegutsedes kahju mitte ainult avalikkusele, seda eksitades, vaid ka transsoolisuse tundeid kogevatele inimestele, käsitledes nende segadusesolekut kui õigust, mida tuleb kaitsta, mitte kui mentaalset hälvet, mis vajab mõistmist, ravi ja ennetamist.

“Intensiivselt tunnetatud transsoolisus kujutab endast mentaalset hälvet kahes aspektis. Esiteks on idee isiku soo nihkest lihtsalt ekslik – see ei vasta füüsilisele reaalsusele. Teiseks võib selline asi viia väga tõsiste psühholoogiliste tagajärgedeni.”

Nn transsoolise inimese hälve, selgitas dr McHugh, seisneb isiku poolses “eeldamises”, et sisimas on ta erinev kui see, milline on tema keha füüsiline reaalsus, tema meheks või naiseks olemine, nagu loodus on selle seadnud. Tegu on hälbega, mis sarnaneb anoreksia all kannatava “ohtlikult kõhna” isiku seisundile, kus inimene vaatab peeglisse ja arvab, et ta on ülekaaluline, olgugi, et reaalsus on midagi sootuks muud," selgitas dr McHugh.

Vt lähemalt siit.