Foto: gender.news

Ühendkuningriigi riiklik terviseteenistus sulgeb riigi ainsa laste ja noorte "sooidentiteedi" Tavistocki kliiniku, kuna "see kujutab ohtu laste vaimsele tervisele".

Tavistock ja seda rahastav Portman NHS Foundation Trust (Portmani riikliku terviseteenistuse (NHS) sihtasutuse usaldusfond) peavad laste ning noorte "sooidentiteeti kinnitava" kliiniku tegevuse lõpetama järgmiseks kevadeks, vahendab BBC.

Kliiniku sulgemise otsus langes peale sõltumatut, pediaater Dr Hilary Cassi juhitud uuringu vahearuande avalikustamist, milles leiti, et Tavistock "seab noorte inimeste vaimse tervise märkimisväärsesse ohtu" ja selle teenused "pole turvaline ega elujõuline pikaajaline lahendus". Tavistocki tegevuse uurimine kestab edasi ja raporti lõppversioon avaldatakse 2023. aasta jooksul.

Tavistocki asemel kavatsetakse asutada kaks uut laste sooteadvusega tegelevat keskust, üks Londonisse ja teine riigi loodeossa, mis avatakse 2023. aasta kevadel. Keskustes püütakse aidata oma "sooidentiteediga" kimpus alla 18-aastaseid inimesi ja rõhk on eelkõige psühhiaatrilisel ja psühholoogilisel ravil. Koostööd hakatakse tegema riigi juhtivate laste raviasutustega, nagu näiteks Great Ormond Streeti ja Alder Hey'i lastehaiglatega.

Noortele ja lastele, kes on juba Tavistocki poolt "ravile" võetud, ei muutu esimese hooga midagi.

Keyra Bell, kes kaebas Tavistocki liiga hõlpsa puberteeditõkestite määramise eest kohtusse, rääkis ajakirjanikele, et kliiniku sulgemine valmistab talle heameelt: "Paljud lapsed päästetakse sellelt rajalt, mille mina enda jaoks valisin."

Kliiniku sulgemine meeldib ka soomuutjate vabaühendusele Stonewall, kuid põhjusel, et sugu muuta tahtvad lapsed peavad seal liiga kaua oma soomuutmist ootama. 

Cassi raportis toodi välja, et Tavistocki patsientide valik on arusaamatu, naissoost noori ja lapsi on rohkem kui meessoost ja silma torkab autistlike laste suur osakaal. Samuti osutati tema raportis, et paljude laste soomuutmise otsused on kliiniliselt põhjendamata ja jäävad arusaamatuks.

Tavistocki soo ja identiteedi arendamise teenuste (Gender and Identity Development Service; GIDS) kliinik avati 1989. aastal ja oli toona suunatud 17- aastastele ja vanematele inimestele, kes olid hädas oma sooidentiteediga.

Tõsisemaid küsimusi kliiniku tegevuse kohta hakati esitama 2020. aastal, peale mida algatati ka Cassi juhutud uurimine.

Cass leidis oma raportis:

  • Kliinikus on liiga pikad ootejärjekorrad.
  • Patsientide kohta ei säilitata "rutiinseid ja järjekindlaid" andmeid.
  • Kliiniku ravipersonal on surve all rakendada "küsimusi esitamata [teise soo] kinnitamise teostamist".
  • Kliinikus ei pöörata piisavalt tähelepanu patsientide vaimsetele häiretele.

Viimase kümne aastaga on Tavistocki kliiniku poole pöörduvate noorte ja laste hulk suurenenud kakskümmend korda, jõudes 2021. aastaks 250lt viie tuhandeni.

Puberteeditõkestid, mille manustamine on laste "soomuutmise" esimene samm, võeti esmalt kasutusele 1988. aastal Hollandi soohooldusravi spetsialistide poolt.

Belli kaasuses otsustas Ühendkuningriigi kõrgem kohus, et alla 16-aastased ei ole võimelised iseseisvalt andma teadlikku nõusolekut enda soomuutmise osas. Apellatsioonikohus muutis hiljem otsuse ära ja otsuses leiti, et arstid võivad iga alla 16-aastase patsiendi puhul eraldi otsustada, kas ta on võimeline langetama soomuutmise ja puberteeditõkestite kasutamise osas teadlikke valikuid.

Suure hulga teadlaste ja ekspertide sõnul on "soodüsfooria" – mis on peamine diagnoos, mille järele otsustakse, et lapse sugu tuleb muuta – "sotsiaalne reostumine", mis levib kaaslaste surve ja propaganda kaudu.

Toimetas Karol Kallas