Foto: Scanpix

Saksa majandus on otsese kuluna kandnud Ukraina sõja tagajärgede tõttu kahju üle 200 miljardi euro ja kannatab majanduslanguse all. 

Majandusteadlaste sõnul on Ukraina sõda ainuüksi otseste kuludena läinud Saksa majandusele maksma üle 200 miljardi euro, vahendab Die Welt. „Majanduslikud kulud Saksamaa jaoks pärast kahte Ukraina sõja-aastat on selgelt suuremad kui 200 miljardit eurot," ütles Saksa Majandusuuringute Instituudi president Marcel Fratzscher

„Eelkõige vähendasid Saksamaal majanduskasvu kõrged energiahinnad aastal 2022 2,5 protsendipunkti võrra või 100 miljardit eurot kuluna ja sama trendi jätkub aastast 2023 kuni tänaseni," märkis Fratzscher. Tegemist on „otseste finantskuludega". Kõrvalkulud on tekkinud „sõja tõttu eskaleerunud geopoliitiliste ja geoökonoomiliste konfliktide tõttu, eelkõige Hiinaga". Eriliselt on löögi alla sattunud eksportijad. 

Instituudi uuringust ilmneb, et otsesed finantskulud, mis on tekkinud sõja puhkemise tagajärjel, on ligi 240 miljardit eurot. Kui 2022. aastal oli finantskulu 100 miljardit eurot, siis 2023. aastal tõusis see juba 140 miljardi euroni. Lisaks osutas Fritzsche kõrgele inflatsioonile, mis on söönud ära inimeste sissetulekud ja säästud. 

Saksamaal on probleemiks ka suur sõjapõgenike arv, Ukrainast saabus ligi 1,4 miljonit inimest, kellest 300 000 on praeguseks teistesse riikidesse lahkunud. Praeguseks Saksamaale jäänud 1,1 miljonist ukrainlasest on tööealised ligi 710 000 inimest. 

Toimetas René Allik