USA suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield andis oma vetohääle relvarahu kehtestamise vastu Gazas, 20. veebruaril 2024, New Yorgis. Foto: ÜRO/Manuel Elías

Ameerika Ühendriigid panid teisipäeval veto Alžeeria poolt esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, mis kutsus üles sõlmima Gazas viivitamatult relvarahu, mida peavad austama kõik konflikti osapooled ehk siis Iisrael ja Hamas. Palestiina suursaadiku sõnul on alates Iisraeli rünnakute algusest hukkunud umbes 30 000 palestiinlast ning vigastatuid on enam kui 69 000.

Resolutsiooni vastuvõtmiseks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Julgeolekunõukogul vaja vähemalt üheksat poolthäält, mis olid antud juhul ka olemas. Selle poolt hääletas 13 ÜRO Julgeolekunõukogu liiget, Ühendkuningriik jättis hääletamata ning Ameerika Ühendriigid otsustasid selle resolutsiooni vetostada, vahendab UN News.

Seekordne veto on juba kolmas, mille USA on ÜRO Julgeolekunõukogus Gaza relvarahule pannud.

Alates ÜRO Julgeolekunõukogu moodustamisest on veto õigus selle viiel püsiliikmel, kelleks on USA, Hiina, Prantsusmaa, Venemaa ja Ühendkuningriik. Nendel riikidel oli ka võtmeroll ÜRO asutamisel.

USA suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield põhjendas oma vetot sellega, et neil on kavas esitada oma resolutsioon, mis aitaks kehtestada ajutise relvarahu tingimusel, et Hamasi röövitud pantvangid vabastatakse ning julgeolekunõukogu mõistaks Hamasi hukka.

"Mõnikord võtab kõva diplomaatia rohkem aega, kui kellelegi meist meeldib," ütles USA suursaadik. "Kõik sammud, mida see nõukogu ette võtab, peaksid aitama neid tundlikke käimasolevaid läbirääkimisi, mitte neid takistama."

Tema sõnul ei oleks see resolutsioon toonud endaga kaasa kestvat rahu, vaid pikendanud pantvangide vangistust ja humanitaarkriisi.

"Samal ajal kui arvukad osapooled osalevad tundlikes läbirääkimistes, ei ole praegu aeg selle [Alžeeria] resolutsiooni jaoks, mis seab need pingutused ohtu," ütles Thomas-Greenfield, lisades, et mitmeid tema delegatsiooni poolt esitatud parandusettepanekuid eirati.

Khan Yunise linna pommitamine Iisraeli vägede poolt Gazas, 22. veebruaril 2024. Foto: Scanpix

Nõukogu liikmed kutsuvad aga üksmeelselt üles nii-öelda kahe riigi lahendusele ning sõja lõpetamisele [erinevatel tingimustel – toim.], kusjuures enamik kutsub üles ka kohesele relvarahule ning palestiina rahva kannatuste lõpetamisele ning humanitaarabi takistamatule kohaletoimetamisele.

ÜRO peasekretär António Guterres ütles, et Iisraeli selge ja korduv kahe riigi lahenduse tagasilükkamine ei ole vastuvõetav. Ta lisas, et "see keeldumine ning palestiina rahvale oma riigi loomise õiguse keelamine pikendab määramata ajaks konflikti, mis on muutunud suureks ohuks ülemaailmsele rahule ja turvalisusele."

"Peatage need tapatalgud," ütles Jordaania asepeaminister.

"Meil saab aeg otsa. Meil on kaks valikut: tule levik või relvarahu kehtestamine," ütles Palestiina välisminister.

Palestiina suursaadik: USA veto tõttu kannatavad veel miljonid palestiinlased kohutavaid õudusi

Palestiina suursaadik ja alaline vaatleja ÜRO juures Riyad H. Mansour ütles, et Alžeeria koostatud resolutsioon toodi julgeolekunõukogu ette justnimelt seetõttu, et Iisrael jätkab oma pealetungiga hoolimata rahvusvahelise kogukonna peaaegu üksmeelsest üleskutsest relvarahu kehtestamisele.

Ta tuletas meelde Rahvusvahelise Kohtu [ÜRO peamine kohtuorgan – toim.] ajutisi meetmeid, mis käskisid Iisraelil lõpetada kõik genotsiidiaktid ja genotsiidile õhutamise ning tagada humanitaarabi palestiina rahvale, kes seisavad Gazas iga päev silmitsi surma, nälja ning korduva sunniviisilise ümberpaigutamisega.

"On möödunud peaaegu kolm nädalat sellest, kui ma pärast kohtu määrust viimati nõukogu poole pöördusin, kutsudes üles sammude astumiseks, et tagada nende ajutiste meetmete rakendamine ning tagamaks relvarahu kehtestamist, mis kaitseks palestiina rahvast ning väldiks nende elude jätkuvat laastamist Iisraeli pealtungi poolt," ütles Mansour.

"Kuid kahetsusväärselt on meie üleskutsed olnud tulutud," lisas ta, nentides, et alates kohtu määruse väljastamise päevast on tapetud palestiinlaste arv tõusnud 26 tuhandelt peaaegu 30 tuhandeni ning vigastatuid on juba enam kui 69 0000.

"See tähendab, et kõigest viimase 20 päeva jooksul on Iisrael tapnud veel peaaegu 4000 palestiina last, naist ja meest… kõigest 20 päeva jooksul. See on tegevusetuse kahetsusväärne tagajärg," nentis ta.

Mansouri sõnul pöördus Palestiina koos enneolematult paljude riikidega Rahvusvahelise Kohtu poole, et "seista vastu Iisraeli karistamatusele, mis on muutnud elu palestiina rahva jaoks elavaks põrguks".

Pärast Iisraeli rünnakuid Deir al-Balahi linnale Gazas tuuakse kohalikku haiglasse haavatuid, nende seas ka lapsi, 22. veebruaril 2024. Foto: Scanpix

Koos kutsusid nad üles lõpetama koheselt ja täielikult seda ebaseaduslikku koloniaalset okupatsiooni ning apartheidirežiimi, mis on tema sõnul koos selle genotsiidse sõjaga palestiina rahva kannatuste peamiseks põhjuseks. Tema sõnul toimis Rahvusvaheline Kohus selles küsimuses kiiresti.

Samas küsib ta, millal kavatseb ÜRO Julgeolekunõukogu "viimaks täita oma pühalikku kohust" ning nõuda relvarahu kehtestamist, mida suur enamus maailmast soovib näha.

"[USA] veto sellele resolutsioonile ei ole mitte ainult kahetsusväärne, vaid ka täiesti hoolimatu ja ohtlik, taaskord kaitstes Iisraeli isegi pärast seda, kui see on sooritanud kõige šokeerivamaid kuritegusid ning tuues miljonitele süütutele palestiinlastele kaela veel rohkem kirjeldamatuid õudusi," ütles Mansouri.

Katar: Gaza on kõige hullem humanitaarkatastroof, mida maailm on näinud

Katari suursaadik ÜRO juures Alya Ahmed Saif Al-Thani, kes rääkis Pärsia lahe koostöönõukogu nimel, kutsus ÜRO-d üles täitma oma kohustusi ning mõistma hukka Iisraeli võimalikku kavatsust vallandada sõjaline operatsioon Rafah linnas, kuhu on liikunud enam kui miljon palestiinlast ülejäänud Gaza sektorist ning kust neil ei ole enam kuhugi põgeneda.

"Me kogeme kõige hullemat humanitaarkatastroofi, mida maailm on kunagi näinud," ütles Al-Thani.

Iisraeli rünnakutes ellu jäänud lapsed seimas keset segipommitatud Rafah linna rususid Gaza sektori lõunaosas, 22. veebruaril 2024. Foto: Scanpix

"Me mõistame samuti hukka tsiviilisikute sunniviisilise ümberpaigutamise ning tunneme kahetsust UNRWA [ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon – toim.] rahastamise lõpetamise üle," lisas ta.

Tema sõnul jätkab Katar pingutusi kõigi pantvangide vabastamiseks, tsiviilisikute kaitsmiseks Gazas ning relvarahu sõlmimiseks.

"Me kahetseme, et julgeolekunõukogu ei suutnud Alžeeria poolt esitatud resolutsiooni vastu võtta," ütles Katari suursaadik.

Alžeeria: me ei väsi kunagi ning me ei peatu kunagi

Alžeeria suursaadik ÜRO juures Amar Benjama ütles, et nende poolt esitatud resolutsioon kutsus üles relvarahu kehtestamisele, kuid julgeolekunõukogu ei suutnud taaskord vastata maailma rahvaste üleskutsetele ja pürgimustele.

Tema sõnul ei vabasta see ebaõnnestumine aga nõukogu tema mandaadist ning rahvusvahelist kogukonda tema kohustustest.

"On viimane aeg, et see agressioon lõppeks ning humanitaarabi jõuaks kõigi nendeni, kes seda Gazas vajavad," ütles ta.

Ta deklareeris, et praegune olukord nõuab kõigilt palestiina rahva kaitsmist ning selle ajaloolise ebaõigluse lõpetamist, mille all nad on kannatanud.

Palestiinlased kõndimas mööda Iisraeli poolt hävitatud majadest Gazas asuvas Jabalia põgenikelaagris, 22. veebruaril 2024. Foto: Scanpix

Ta lisas, et selle piirkonna rahvad on alati vaadanud lootusrikkalt ÜRO Julgeolekunõukogu poole, kuid see on neid taaskord alt vedanud.

"Meie sõnum teile täna on, et rahvusvaheline kogukond peaks vastama üleskutsetele palestiinlaste tapmise lõpetamiseks kohesele relvarahule üleskutsumise läbi," ütles Benjama.

"Kõik, kes takistavad selliseid üleskutseid, peaksid vaatama üle oma poliitikad ning kalkulatsioonid, kuna valedel otsustel täna on hind meie regioonile ning meie maailmale homme. Selleks hinnaks saab olema vägivald ja ebastabiilsus."

Tema sõnul ei saa nõukogu lubada endale passiivsust selle kõige taustal, mis Gazas toimub, lisades, et julgeolekunõukogu peab jälgima oma mandaati ning nõudma kohese relvarahu kehtestamist. "Hetkel pole endiselt märki olukorra paranemisest Gazas. Vaikus ei ole variant. Nüüd on käes aeg tegutsemiseks ning tõeks," ütles ta.

Tema sõnul jätkab Alžeeria oma pingutusi Araabia maailma, islamimaade ning vabade rahvaste nimel maailmas. Neid võimestavad seejuures tuhandete süütute inimeste hinged, kes on tapetud Iisraeli okupatsiooni poolt ilma mingisuguse vastutuseta.

"Alžeeria naaseb, et koputada taaskord julgeolekunõukogu ustele, et peatada verevalamine," ütles suursaadik."Mei ei lõpeta enne kui nõukogu kannab oma vastutust täielikult ning kehtestab kohese relvarahu. Me ei väsi kunagi ning me ei peatu kunagi."

Venemaa: USA annab Iisraelile loa tapmiseks

Venemaa suursaadik ÜRO juures Vassily Nebenzia kommenteeris pärast resolutsiooni tagasilükkamist, et "täna nägime me taas ühte musta lehekülge julgeolekunõukogu ajaloos".

Tema sõnul kirjutas selle taaskord USA delegatsioon, millel on sama eesmärk ehk siis mätsida kinni oma lähima Lähis-Ida liitlase tegusid ning võita juurde aega, et Iisrael saaks Gazas oma ebainimlikke plaane teostada, milleks on palestiinlaste väljaajamine Gaza sektorist ning enklaavi täielik "puhastamine" nendest.

Pärast Iisraeli rünnakuid Deir al-Balahi linnale Gazas tuuakse kohalikku haiglasse haavatuid, nende seas ka lapsi, 22. veebruaril 2024. Foto: Scanpix

Ta lisas, et täielik vastutus tekkivate tagajärgede eest langeb Washingtonile, ükskõik kui kõvasti USA üritab vastutusest kõrvale põigelda rääkides oma olulistest pingutustest konflikti osapoolte vahendamisel.

Ta ütles, et Washington annab Iisraelile jätkuvalt loa tapmiseks ning tõi välja, et USA on sarnaseid relvarahu resolutsioone ka varasemalt vetostanud. Seetõttu kutsus ta nõukogu liikmeid astuma vastu Washingtoni seadusetusele, sest avalik arvamus ei andesta enam julgeolekunõukogu tegevusetust.

"Ükskõik kui mõru poleks ka tänase hääletuse järelmaitse, pole meil tuju alla anda," ütles Nebezia, lisades, et nõukogu nõue kohese relvarahu kehtestamiseks jääb tungivaks.

Hiina: veto saadab vale sõnumi

Hiina suursaadik ÜRO juures Zhang Jun ütles, et veto kasutamine USA poolt saadab vale sõnumi ning süvendab kriisi Gazas ajal, mil palestiinlased võitlevad oma elude eest.

Tema sõnul on täiesti vastuvõetamatu USA selgitus, nagu oleks see resolutsioon seadnud kuidagi ohtu käimasolevad rahukõnelused. Samal ajal destabiliseerib vägivald kogu regiooni ning julgeolekunõukogu peab toimima kiiresti, et tapatalguid peatada.

Hiina suursaadik leiab, et julgeolekunõukogu peab hoidma ülal rahvusvahelist korda ning nõudma relvarahu kehtestamist, mis on nõukogu seaduslikuks kohustuseks. Ta lisas, et nõukogu ei tohi peatada selle veto tõttu oma tööd ning kutsus rahvusvahelist kogukonda üles andma palestiinlastele võimalust elamiseks ning neile õigluse tagamiseks.

Prantsusmaa: inimkaotused ja humanitaarolukord Gazas on talumatud

Nicholad de Rivière, Prantsusmaa suursaadik ÜRO juures, väljendas kahetsust, et Alžeeria poolt esitatud resolutsiooni ei õnnestunud vastu võtta, arvestades katastroofilist olukorda Gazas.

"Eksisteerib äärmiselt kiireloomuline vajadus jõuda viivitamata relvarahu sõlmimise kokkuleppeni, mis tagaks viimaks kõikide tsiviilisikute kaitse ning suures koguses hädaabi kohaletoimetamise," ütles ta.

De Rivière rõhutas, et "inimkaotused ja humanitaarolukord Gazas on talumatud ning Iisraeli sõjalised operatsioonid peavad lõppema".

Lapsed peitumas Iisraeli vägede poolt Rafah linnas hävitatud hoone rusudes, 22. veebruar 2024. Foto: Scanpix

Samas heitis Prantsuse suursaadik julgeolekunõukogule ette, et see pole endiselt Hamasi ja teiste terroriorganisatsioonide poolt 7. oktoobril toime pandud terrorirünnakuid ja seksuaalvägivalda hukka mõistnud. Ta leiab, et see on mõistetamatu ja vastuvõetamatu.

"Me taunime seda tugevalt ning kutsume nõukogu üles kiiresti sellesse laiduväärsesse selgusetusse selgust tooma," lisas ta.

Ühendkuningriik kutsus üles küll sõdimist lõpetama, aga resolutsiooni ei toetanud

ÜRO juures tegutsev Ühendkuningriigi suursaadik Barbara Woodward kutsus üles sõjategevuse kohesele lõpetamisele, mis võib viia püsiva relvarahuni, lisades, et Palestiina tsiviilelanikud seisavad vastamisi kohutava humanitaarkriisiga.

Samas jättis Ühendkuningriik julgeolekunõukogus Alžeeria poolt esitatud resolutsiooni poolt hääletamata.

Tema sõnul on vaja Gazas ja Läänekaldal kehtestada uus valitsus ning kõrvaldada Hamasi võimekus rünnakuteks Iisraeli vastu. Samuti toetab ta kestva kahe riigi lahenduseni jõudmist koos Hamasi kõrvaldamisega võimult.

"Lihtsalt kutsuda üles relvarahu kehtestamisele, nagu see resolutsioon teeb, ei tee seda teoks," lisas ta.

Tema nägemuse kohaselt võiks relvarahu kehtestamine kahjustada läbirääkimisi pantvangide vabastamiseks ning võib muuta püsiva relvarahu saavutamise vähem tõenäoliseks. Tema hinnangul saab võitlemise lõpetada kõigi pantvangide vabastamise teel.

Ühtlasi jätkab Ühendkuningriik tema väitel ka tööd humanitaarabi osutamiseks.

Iisrael peab aga relvarahu kehtestamist enda "surmaotsuseks"

Iisraeli suursaadik ÜRO juures Gilad Erdan kommenteeris, et julgeolekunõukogu on tulnud korduvalt kokku sama "vigase" teema ümber, milleks on relvarahu nõudmine.

Tema sõnul tooks see "hõbekuul" endaga kaasa vaid Hamasi ellujäämise ning olevat "surmaotsus" hoopis iisraellastele ja Gaza elanikele. Ta lisas, et Hamas jätkab süütu vere valamist ning tunnustas Rahvusvahelist Kohust selle eest, et nad lükkasid tagasi Lõuna-Aafrika Vabariigi katsed relvarahu kehtestamiseks.

Rafahsse põgenenud palestiinlased leinamas oma lähedasi, kes hukkusid Iisraeli rünnakutes, 22. veebruaril 2024. Foto: Scanpix

Erdan leiab, et relvarahu kehtestamine kujutaks endast kõigest "purgi mööda teed edasi löömist", mis annaks puutumatuse mõrvaritele ja vägistajatele ning võimaldaks Hamasil uuesti grupeeruda ning relvastuda.

Iisraeli suursaadik heitis Alžeeria resolutsioonile ette ka seda, et see oleks jätnud enam kui 100 iisraellasest pantvangi Hamasi kätte. Ühtlasi süüdistas ta julgeolekunõukogu selles, et nad ei ole Hamasi pärast 7. oktoobri rünnakuid hukka mõistnud.

"Mõistke Hamas nõukoguna hukka, tehke seda pantvangide nimel," ütles ta.

Rafahsse põgenenud palestiinlased leinamas oma lähedasi, kes hukkusid Iisraeli rünnakutes, 22. veebruaril 2024. Foto: Scanpix

Iisrael on ähvardanud tungida ramadaani alguseks ka Egiptuse-Gaza sektori piiril asuvasse Rafah linna, kui Hamas selleks ajaks kõiki pantvange ei vabasta. Selles linnas on hetkel lõksus aga hinnanguliselt üle pooleteise miljoni palestiina põgeniku, kellel ei ole sealt enam kuhugi põgeneda.

USA poolt esitatud alternatiivne resolutsioon on vähemalt vastu maapealetungile Rafah linna.