USA justiitsminister William Barr. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide justiitsminister William Barr pidas reedel Notre Dame'i ülikoolis loengu, milles kritiseeris agressiivset sekularismi ja kinnitas, et seisab ameeriklaste usuvabaduste eest.

Kahekümnenda sajandi jooksul on USA seisnud silmitsi ja purustanud fašismi ning kommunismi. 21. sajandil peavad ameeriklased aga vastama küsimusele, kas vaba ühiskonna kodanikel jagub moraalset distsipliini ja vooruseid, mida on vaja vabade institutsioonide ellujäämiseks, vahendab Barri kõnet Notre Dame Magazine.

"Tänaste sekularistide arust on moraali idee nürimeelsete vaimulike poolt levitatav luuluilma kuuluv ebausk. Kuid judeokristlikud väärtused on just need, millele toetuvad inimeste omavahelise läbisaamise kõige olulisemad reeglid," rääkis Barr üliõpilastele.

USA justiitsministeerium (U.S. Department of Justice) jälgib Barri sõnul hoolega, et konstitutsiooni nõndanimetatud "riigiusu keelamise klauslit" (The First Amendment's Establishment Clause) ei kasutataks usklike diskrimineerimiseks.

Barr rääkis kuulajaskonnale, et viimase viiekümne aasta jooksul on usk olnud järjest suurema rünnaku all. Lisaks on religiooni järjekindlalt ühiskonnast ja avalikust arutelust välja tõrjutud.

Sellise tõrjumise tulemuseks on perekonna lagunemine, vägivalla kasv, depressioon ja uimastite kuritarvitamine. Justiitsminister juhtis tähelepanu, et 1965. aastal sündis väljaspool abielu kaheksa protsenti lapsi ja täna on see number rohkem kui nelikümmend protsenti.

"Sõjakate sekularistide seas on palju nõndanimetatud progressiive, kuid kus on areng?" küsis Barr. "Meile räägitakse, et me elame kristluse järgsel ajastul, kuid mis on asendanud judeokristliku moraalisüsteemi?"

"See ei ole allakäik. See on organiseeritud häving. Sekularistid ja nende kaastöölised on koondanud enda kätte kõik massikommunikatsiooni, popkultuuri, meelelahutustööstuse ja akadeemia jõud ning suunanud need lakkamatusse võitlusse religiooni ja traditsiooniliste väärtuste vastu," manas Barr peavoolumeedias ja ülikoolides valitsevat meelsust.

William Barr on USA justiitsminister alates käesoleva aasta veebruarist. Ta oli justiitsminister ka G. W. Bushi ajal, aastatel 1991–1993.

Barr on katoliiklane. Bakalaureuse ja magistrikraadi omandas ta Columbia ülikoolis ja juurahariduse George Washingtoni Ülikoolis. Üks kolmest Barri tütrest, Margaret Barr, lõpetas 2006. aastal Notre Dame'i ülikooli.

Toimetas Karol Kallas