Kommunist on ka Hiina tuntuim äriinimene Jack Ma. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valitsus saatis riigi kodakondus- ja migratsiooniametile juhised, millega keelatakse riiki elama asuda kommunistliku partei liikmetel

Reedel, 2. oktoobril üllitatud dokumendi " USA Kodakondsus ja Migratsiooniameti (US Citizenship and Immigration Services; USCIS) poliitikate totalitaarsesse parteisse kuulumise tõttu vastuvõetamatuse juhised", millega keelatakse kommunistlike parteide liikmetel USAsse elama kolimine.

Juhised puudutavad kõiki, "kes kuuluvad mõne välisriigi või selle geograafilise osa kommunistlikusse parteisse."

"Üldjuhul ja kui ei ole tehtud vastavat erandit, siis kõiki sisserändajaid, kes on kas kommunistliku või ükskõik millise teise totalitaarse partei elik selle siduspartei liige kas kodu- või välismaal, riiki elama ei lubata," seisab juhistes.

Dokumendis seisab lisaks, et nimetatud juhised on osa USA Kongressi poolt vastu võetud Ühendriikide turvalisust puudutavatest seadustest, mis käivad kommunistliku partei, selle sidusparteide liikmete või totalitaarse režiimi kaastööliste kohta.

USCIS-is on tehtud üks erand, mis puudutab sunniviisilist parteistamist näiteks juhul, kui kellestki on tehtud partei liige alla 16 aasta vanuselt, kui kellegi parteisse astumine on peale sunnitud seoses mõnele töökohale saamisega või mingil teisel elulisel põhjusel.

Suurema osa vaatlejate hinnangul on tegemist eelkõige Hiina vastu suunatud meetmega, mille valitsevasse kommunistlikusse parteisse kuulub pea 90 miljonit liiget.

Sisserändejuhised on märk Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel süvenevatest pingetest ja need võtavad viimase kompartei liikmetelt võimaluse taotleda USA elamisluba või sinna emigreeruda.

Tegemist võib olla hiinlaste ja Hiina jaoks päris suure murega, sest pea kõik riigi valitsusametnikud on partei liikmed. Kommunistid on ka väga paljud suurettevõtete juhid, tipptöötajad, akadeemikud ja tuntud kultuuriinimesed. On väidetud, et pea kõik, kes on Hiinas mingil viisil mõjukal positsioonil, kuuluvad Kommunistlikusse parteisse.

Hinnanguliselt on Hiina kommunistlik režiim kas otsesemal või kaudsemal viisil süüdi vähemalt saja miljoni inimese surmas. Ainuüksi esimees Mao valitsusajal kas näljutati, tapeti või muul viisil suri 45–60 miljonit inimest.

Venemaa kommunistlikus impeeriumis tapeti Lenini ja Stalini ajal vähemalt 50 miljonit inimest. Kambodžas tapeti kommunistliku režiimi poolt kas näljutades või mõrvates veerand kogu rahvastikust – kaks miljonit inimest.

Uusi arenguid tõotab pakkuda ka juhiste "sidusparteide" (affiliate parties) klausel, sest erinevatel aegadel on erinevates kommunistlikes ja sotsialistlikes internatsionaalides kommunistid ja sotsialistid ning sotsiaaldemokraadid istunud sõbralikult "ühe laua taga".

Toimetas Karol Kallas