Foto: US Air Force

Ameerika Ühendriikides läbi viidud teadusuuringust selgub, et afroameeriklastest õpilaste märgatavalt halvem koolikord ja õpiedu on suuremas osas mustade katkise pereelu, mitte "süsteemse rassismi" tulemus.

Uuringu viisid läbi USA Pereuuringute Instituudi teadlased Nicholas Zill ja W Bradford Wilcox. Teadustöös kutsutakse hariduselu korraldavaid poliitikuid ja ametnikke üles arvestama laste koolis avalduvate sotsiaalsete ning psühholoogiliste probleemidega, mille algpõhjused on hoopis laste pereelus, mida koolil on pea võimatu hallata, vahendab Breitbart.

Teadlased leidsid 2016. aasta "Leibkondade Rahvuslikku Haridusuuringut" (National Household Education Survey; NHES) analüüsides, et 2016. aastal jäeti karistuseks halva käitumise eest vähemalt ühel korral koolitööst kõrvale 24 protsenti mustadest alg- ja keskmise kooliastme õpilastest. Valgete õpilaste puhul oli see kaheksa protsenti ja aasia päritolu koolilastest said karistada ainult neli protsenti.

Teadlased juhivad tähelepanu, et mustadest lastest elavad oma bioloogilistest vanematest eraldi 72 protsenti. Valgeid üksikvanemaga või kasuperes elavaid lapsi on 37% ja aasialastest õpilastest 26%.

"Sellised pereelu struktuuri erinevused on peamiseks põhjuseks, miks erinevatest rassidest õpilased koolis ennast erinevalt ülal peavad," kirjutavad uuringu autorid.

"Mustade õpilaste seas, kes elavad koos oma mõlema abielus bioloogilise vanemaga, on karistuste määr üle kahe korra väiksem kui teiste peretüüpide vallas olevatel mustadel õpilastel: 12 protsenti 28 protsendi vastu. Nii on ka tervetest peredest pärit mustade laste karistamise määr väiksem kui katkistest peredest pärit valgetel lastel – 12 vs 13 protsenti.

Uuringus leiti samuti, et kooliedu rassilise erinevuse taga on just [katkine] pereelu, mitte muud sotsiaalmajanduslikud tegurid.

Selline tõdemus lükkab ümber progressiivide arusaamise, et värviliste laste koolis kehvemini hakkamasaamise ja suurema kuritegevuse taga on just "süsteemi juurdunud rassism" ning sotsiaalmajanduslikud mõjud.

Zill ja Wilcox tõdevad, et kuigi esineb ka rassismijuhtumeid, panevad mustad lapsed siiski toime rohkem karistusi väärivaid tegusid.

"Õpilastele, kes on pärit kaootilistest kodudest, üksikvanemaga peredest või mitte-tervetest perekondadest, pööratakse vähem tähelepanu, nad ei leia kodus hellust ja neid ei kutsuta vajadusel korrale, mis omakorda takistab nende arengut ning enesekontrolli saavutamist. Sellistes peredes on ka tavaliselt vähem raha, mille tõttu nad elavad kehvema avaliku korraga piirkonnas ja suhtlevad kuritegevusele kalduvate kaaslastega. Samuti satuvad sellised lapsed suurema tõenäosusega konfliktide, stressi, sagedaste kolimiste ja eiramise küüsi, mis kõik kokku viib kuritegeliku ja norme muul viisil eirava käitumiseni," kirjutavad teadlased.

Kogutud andmed näitavad, et väärkäitumise juhtumeid on võrreldes normaalsest perest pärit lastega pea kaks korda rohkem õpilaste puhul, kes elavad  üksik- ja lahutatud vanematega. Veelgi halvemini käituvad õpilased, kes elavad lahus oma mõlemast bioloogilisest vanemast ja keda kasvatavad kas vana- või kasuvanemad.

Teadlased väidavad, et kui soovitakse mustade laste õpiedukuse ja koolikorra paranemist, tuleb alustada afroameeriklaste pereelu stabiliseerimisest ja tugevdamisest.

"Tugevamad mustad pered aitavad kaasa rassiliste erinevuste vähenemisele koolisüsteemis," kinnitavad Zill ja Wilcox.

Obama valitsuse Haridus- ja Justiitsministeeriumid, mida juhtisid haridusminister Arne Duncan ja justiitsminister Eric Holder, üllitasid toona koolidele juhised, milles väideti, et värvilisi õpilasi karistatakse koolis ebaproportsionaalselt palju, mis omakorda tekitab "koolist vanglasse kanali" ja kõik kokku on hirmus vähemuste ja vaeste õpilaste ahistamine.

Obama koolijuhised süüdistasid mustade laste halvas käitumises süsteemset rassismi ja vähemusgruppidesse kuuluvate laste karistused soovitati asendada "taastavate juturingidega" ja "positiivse käitumise sekkumisega".

2018. aasta detsembris tühistas Trumpi haridusministeerium viidatud Obama aegsed mustade laste mittekaristamise reeglid, mis isegi paljude demokraatide ja haridusspetsialistide hinnangul paiskasid Ameerika Ühendriikide riikliku koolisüsteemi veelgi suuremasse kaosesse.

Katkised mustad perekonnad on üheks mittetulundusorganisatsiooni Turning Point USA peateemaks. TPUSA, mille peaeesmärkideks on ülikoolide vabastamine vasakhullusest ja mustade ameeriklaste päästmine demokraatide vaimsest orjusest, eestvedajad näevad afroameeriklaste lõhkiste perede ja suure kuritegevuse taga mitte "süsteemset rassismi" ega diskrimineerimist, vaid demokraatide-progressiivide pere- ning usuvaenulikku poliitikat.