F-35A Lightning II Foto: Scanpix

2023. aasta septmebris tuvastas Ameerika Ühendriikide riigikontroll, et konkreetsel ajahetkel võivad lahinguvalmis olla vaid 15 kuni 30 protsenti erinevate vägede viimase põlvkonna hävituslennukitest F-35.

Raport kannab pealkirja "Lennuk F-35: Kaitseministeerium ja sõjaväeteenistused peavad üle vaatama tuleviku hooldusstrateegia". 

F-35 hoolduse väljakutsed mõjutavad negatiivselt lennuki valmisolekut. 
✪ Liiga palju sõltutakse alltöövõtjatest. Ameerika Ühendriikide valitsusel on depoos tehtava hoolduse osas piiratud otsuste langetamise võimekus ja mõju.
✪ Ebapiisav väljaõpe. F-35 programmi hooldustehnikute väljaõpe pole suuresti piisav.
✪ Puudulik tehniline teave. Puudulik ligipääs lennukite parandamiseks vajalikule tehnilisele andmestikule pikendab hooldusaegu nii organisatsiooni kui hooldustöökodade tasandil.
✪ Rahastamise prioriteedid. Rahastamise prioriteetide muudatused on hoidnud ära nõuetekohaste hooldustöökodade rajamise.
✪ Toetusvarustuse puudus. Lennuväljadel pole liiga sageli lennuks vajalikku toetusvarustust.
✪ Varuosade puudus. Varuosade puudus töökodades ja missioonidel põhjustab viivitusi hooldamises.

Allikas: GAO-23-105341

Raporti sissejuhatuses väidetakse, et suvalisel ajahetkel on "missioonivalmis" 55 protsenti Ameerika Ühendriikide erinevate väeteenistuse – armee, õhu- ja mereväe – F-35 hävitajatest. "Missioonivalmis" ei tähenda siiski lahinguvalmidust, kirjutab Epoch Times.

"Missioonivalmidus" tähendab Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi selgituse kohaselt, et lennuk on võimeline lendama ja sooritama vähemalt ühe mingit laadi ülesande. "Ülesanne" ei tähenda ainult lahinguid, vaid muuhulgas näiteks katse- või õppelende.

Selle tõttu tähendab poliitikute ja sõjatööstuskompleksi läbipõimunud maailmas "missioonivõimekus" väga venivat mõõdikut.

Kuid olemas on teine mõõdik ehk "täismissiooni võimeline" (full mission capable). See tähendab, et lennuk suudab täita kõiki sellele seatud ülesandeid: osalema lahingu- ja luuretegevuses, väljaõppes, katsetustes ja jõu näitamises. Seda mõõdikut tavaliselt ei esitata, kuid riigikontrolli (Government Accountability Office; GAO) aruandes on see üksikasjalisel kujul välja toodud.

"Täismissiooni võimelised" on ainult ligikaudu 30 protsenti F-35 lennukitest (Lisa III). Merejalaväe F-35B lennukitest olid 2023. aasta märtsis näiteks täismissiooni võimelised vaid 15,5 protsenti.

Aruandest tuleb välja, et F-35 pole väga töökindel ja isegi poolte lennukite iga ajahetke lahinguvõimekuse saavutamine jääb tänases olukorras unistuseks. Seda võimendab tõik, et lennukit on arendatud alates 1994. aastast, mille jooksul pole suudetud puuduseid kõrvaldada.

Tänaseks on Ameerika Ühendriikide sõjajõududele tarnitud üle 600 F-35 lennuki. 

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium kavatseb Lockheed Martinilt tellida ligi 2500 F-35 lennukit. Programmi kogumaksumuseks hinnatakse üle 1,7 triljoni dollari, millest 1,3 triljonit kulub lennukite käitamisele ja hooldusele.

Erinevad F-35 mudelid maksavad vahemikus 80 kuni 100 miljonit dollarit.

Toimetas Karol Kallas