USA-s tagandati ametist tuntud uroloog, kuna ta ei nõustunud haigla aastatepikkuse püüdlusega propageerida homoseksuaalset eluviisi ja väitis, et arstieetika ei luba tõendatult tervistkahjustavat käitumist heaks kiita. 

Dr Paul Church on üks hinnatumaid urolooge Ameerika Ühendriikides. Olles töötanud Harvardi Ülikooli arstiteaduskonnas ning rohkem kui kolmkümmend aastat kirurgina haiglas nimega Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), on 65-aastane dr Church viinud läbi eesnäärmevähi ja teiste haiguste alaseid teaduslikke uuringuid.

Hiljuti jäi dr Church aga töötuks, sest ta oli juba ligi kümme aastat väljendanud leppimatust oma tööandja püüdlustega propageerida homoseksuaalset käitumist, mis on teeneka arsti sõnul ilma kahtlusteta ja teaduslikult tõestatult ohtlik ja tervistkahjustav.

Dr Church seisab oma õiguste eest ning on vallandamisotsuse vaidlustanud. Möödunud nädalal oli tal viimane võimalus selgitada 15 minuti jooksul oma seisukohta. Haigla sisekorraeeskirjade kohaselt tuli tal tõestada, et tema vallandamisotsus oli meelevaldne, lähtus eelarvamustest või ei tuginenud tõenditele. Komisjon peaks lõpliku otsuse langetama lähiajal.

Dr Church koos väikese tüdrukuga, keda ta opereeris Mehhikos missioonil viibides.
Dr Church koos väikese tüdrukuga, keda ta opereeris Mehhikos missioonil viibides.

Vastuolu dr Churchi ja haigla juhtkonna vahel sai alguse kümnekonna aasta eest, kui viimane hakkas oma töötajate seas propageerima osalemist Bostoni homoparaadil ning liitus kampaaniaga, väljendamaks haigla ametlikku toetust LGBTQ elustiilile.

Kantuna murest patsientide heaolu pärast, astus dr Church vastu haigla juhtkonna poolsele tervist kahjustava käitumise propageerimisele. Asutusesiseses memos väljendas ta oma muret haigla patsientide pärast, tuues välja ka riikliku statistika seonduvalt homoseksuaalsete suhetega kaasnevate terviseriskidega. Ta rõhutas, et homoseksuaalset eluviisi propageerides tegutseb haigla vastuoluliselt omaenda missiooniga, mille kohaselt tuleb lähtuda püüdlusest "luua meie patsientidele ja nende perekondadele tervislik tulevik".

Statistika kinnitab, et neil, kes praktiseerivad anaalset seksuaalvahekorda, on märgatavalt suurem risk nakatuda nii HIV/AIDS-i, muudesse suguhaigustesse kui ka hepatiiti. Riskitakse ka infektsioonide, pärakuvähi ja psühhiaatriliste probleemidega. Dr Churchi sõnul on teadus selles osas selge: homoseksuaalsed suhted on kahjulikud nii füüsiliselt, meditsiiniliselt, psühholoogiliselt, emotsionaalselt kui ka vaimselt ning arstid, kes tõeliselt hoolivad oma patsientide heaolust, ei tohi seda soovitada.

"Meditsiinitöötajatena on meie missiooniliseks kõrgemaks kohustuseks propageerida tervislikke eluviise ja tervislikku käitumist," ütles dr Church ja lisas, et "homoseksuaalsete suhete propageerimine on selle missiooniga vastuolus."

Beth Israel Deaconess Medical Center'i töötajad marssimas Bostoni homoparaadil
Beth Israel Deaconess Medical Center'i töötajad marssimas Bostoni homoparaadil

Kuivõrd dr Church ei nõustunud oma kriitikat enda teada hoidma, vaid jäi sellele aastate jooksul kindlaks, anti talle lõpuks teada, et tal tuleb oma amet maha panna või ta tagandatakse "ahistamise", "diskrimineerimise" ja "ebaprofessionaalse käitumise" tõttu.

Dr Church keeldus ametist lahkumast ja selgitas, et meditsiinitöötajad peaksid inimesi hoiatama kõrge riskiga tervistkahjustava käitumise eest, ent paraku lämmatab poliitiline agenda tervet mõistust. "Kui me ei propageeri suitsetamist, siis miks me peame positiivselt tunnustama homoseksuaalset eluviisi?" küsis ta.

Peavoolu meedia on eiranud dr Churchi vallandamise kaasust, kuid konservatiivsed ja pereväärtuste eest seisvad organisatsioonid on avaldanud jõuliselt protesti, saates haigla juhatusele tuhandeid protestikirju ning nõudes südametunnistuse vabaduse austamist ja tuntud uroloogi tööle ennistamist.

"Enamik meist on usaldanud, et arstid ja haiglad seisavad meie parimate huvide eest. Kuid nüüd näeme, kuidas meditsiinikogukond on hakanud arstidelt nõudma, et nad asetaksid homoliikumise nõudmised patsientide heaolust kõrgemale," ütles Bryan Camenker organisatsioonist MassResistance, mis on olnud haigla-vastase protestilaine suunamisel juhtivaks jõuks. "See, mis toimub, on väga hirmutav ja ma kardan, et meid ootavad ees tõsised tagajärjed."

"Kui Geistapo saab jätta dr Churchi kaliibriga eksperdi tööta ja tõugata ta tänavale, siis ei ole enam ükski meditsiinitöötaja [ideoloogilise diktatuuri eest] kaitstud," selgitas Bryan Fischer Ameerika Perekonna Assosatsioonist. "Iga kord, kui homoliikumine võidab, on kaotajaks usu- ja südametunnistusevabadus. Rahvana peame valima homoseksualismi ja kristluse vahel, sest neid kahte on võimatu omavahel lepitada."

Loe lähemalt portaalist LifeSiteNews.com.