Jo bbe Biden ja Kamala Harris tehisaru puudutava presidendi korralduse allkirjasmisel, 30.10.2023 Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide valitsus üllitas presidendi korralduse vormis tehisaru arendamist suunava ulatusliku seadusraamistiku. 

Demokraatide valitsuse sõnul on tegemist "seni maailma kõige jõulisema tehisteadvuse tegevuskavaga", mille eesmärgiks on kaitsta inimesi tehisaru halbade mõjude eest.

Ühendriikide tehisteadvuse (AI) seadusraamistiku kõige olulisemad punktid on järgmised:

 1. Võimsate AI süsteemide arendajad – nagu näiteks OpenAI, Google ja Microsoft – peavad ohutuskatsetuste tulemusi jagama föderaalvalitsusega.

  Arendajate jaoks tähendab see, et nad peavad enne oma tehisaru toodete turule viimist jagama "punaste meeskondade" turvakatsetuste tulemusi riigiametitega. "Punane meeskond" (red team) on ekspertide rühm, kes katsetavad digitaalsete toodete turvalisust tegutsedes vaenuliku ründava poolena.

  Väidetavalt puudutab see reegel eelkõige tulevasi tehisaru mudeleid, mitte olemasolevaid tööriistu, nagu seda on näiteks ChatGPT.

  Reegel ei puuduta tehisaru arendavaid teadlaseid ega väikeseid kollektiive, vaid ainult kõige võimsamaid süsteeme.

 2. Punaste meeskondade jaoks koostab reeglid USA Riiklik Standardite ja Tehnoloogia Instituut (National Institute of Standards and Technology).

  Reeglite koostamises ja suurte tehisaru mudelite järelvalves löövad kaasa sisejulgeoleku amet ja energeetikaministeerium, mis peavad tagama, et tehisarust ei saaks oht riigi küberturvalisusele ja keemilisele, bioloogilisele, radioloogilisele ja tuumataristule.

 3. Tehisaru arendajatele koostatakse ohtlike bioloogiliste materjalide arendamise reeglid.

  Ameerika Ühendriikide valitsusasutused koostavad reegleid ja mõtlevad välja järelvalvemeetmeid, millega üritatakse välistada tehisaru abil ohtlike bioloogiliste ainete valmistamine. 

 4. Kogu tehisaru abiga loodud sisul peab olema küljes sellele osutav märgistus. Tehisaru ei tohi kasutada valede levitamiseks.

  Asjakohased reeglid töötab välja majandusministeerium (Department of Commerce), mis peaks tagama, et kogu tehisaru abiga loodud sisul – videotel, piltidel, helifailidel ja tekstidel – oleks juures vastav märge.

 5. Arvestatakse tehisaru küberväljakutsete algatusega.

  Tehisaru küberväljakutsete algatus on demokraatide valitsuse programm, millega soovitakse luua kõrgetasemelised tehisaru turvalisuse tagamise tööriistad. 

 6. Kongress peab võtma vastu "parteideülese andmete privaatsuse seadusandluse".

  Valitsus nõuab kongressilt, et see kiirendaks seadusandluse koostamist, millega tagakse, et tehisaru mudelite treenimisel ei kasutataks kurjasti ära inimeste eraelu puudutavaid andmeid ning lapsi.

 7. Vaadatakse üle, kuidas tehisaru mudelite treenijad tohivad kasutada avalikke andmeid.

  Andmed võivad olla avalikud, kuid alati ei tähenda see, et tehisaru arendajad võivad neid oma äranägemise järele ära kasutada.

 8. Tehisaru ei tohi kasutada inimeste diskrimineerimiseks.

  Näiteks üürikorterite omanikud ja tööandjad ei tohi kasutada tehisaru inimeste suhtes kallutatud otsuste langetamiseks. Samuti puudutab see tehisaru kohtumõistmise ja teisi riigi teenuste osutamise rakendusi.

 9. Ameerika Ühendriikide tehisarusid peibutatakse arendama maailma parimad eksperdid.

  USA valitsus avas ai.gov veebilehe, mille kaudu saab kandideerida USA tehisaru töökohtadele või teadust tegema.

 10. Valitsus hakkab toetama tehisaru poolt haavata saavaid inimesi.

  Koostatakse reeglistik, kuidas kaitsta töötajaid tehisaru toega lausjälgimise, tehisaru tõttu töökohtade kaotuse ja diskrimineerimise eest.

 11. Tehisaru seadusandlus peab tagama Ameerika Ühendriikidele maailmas tehisaru arendamise juhtrolli ja soodustama vastavat koostööd.

Kriitikute sõnul osutab USA tehisaru seadusraamistik võimalusele, et ilmavõrgus toimuv tsensuur muutub senisest veelgi rangemaks.

Toimetas Karol Kallas