USA ülemkohtu hoone. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide ülemkohus tühistas jumalateenistuste pidamise keelu, mille California osariigi valitsus kehtestas 2020 aastal kõikidele osariigi kirikutele koroonaviiruse leviku tõkestamise põhjendusel. Jumalateenistustel osalemise õiguse taastamise vastu olid kõik kolm liberaalset ülemkohtunikku, kirjutab Los Angeles Times

Ülemkohtu hinnangul oli osariigi kuberneri Gavin Newsomi määrus vastuolus Ühendriikide konstitutsioonis sätestatud usuvabaduse põhimõtetega ning kuulus kohesele tühistamisele.

Siiski jättis ülemkohus California osariigi võimudele voli piirata kirikute külastatavust 25%-ni pühakodade maksimaalsest mahutavusest. Osariigile anti ka õigus piirata jumalateenistustel laulmist, kuna see soodustavat koroonaviiruse levikut.

California oli USA 50 osariigist ainus, mis keelas koroonameetmete ettekäändel kõik jumalateenistused, välja arvatud kõige hõredamini asustatud maakondades.

Üheksaliikmeline ülemkohus ei olnud oma otsuses üksmeelne. California elanike jumalateenistustel osalemise õiguse taastamise vastu olid ootuspäraselt kõik kolm liberaalse maailmavaatega ülemkohtunikku – Elena Kagan, Stephen Breyer ja Sonia Sotomayor.

"Kohtunikud ei ole ametilt teadlased ning meil ei ole eriväljaõpet, mis puudutab rahvatervislikke küsimusi. Ometi võtab kohus tänase otsusega rahvatervislikes küsimustes otsustusõiguse ekspertidelt, piirates nende voli võtta vastu parimaid võimalikke meetmeid pandeemiaga toimetulemiseks," põhjendas oma otsust eriarvamusele jäänud Kagan.

Keelu osalise tühistamise poolt olnud ülemkohtunik Neil M. Gorsuch tõi oma otsuse argumentatsioonis esile, et koroonaviiruse saabumisest alates on California osariik rakendanud usuühenduste suhtes järjepidevalt rangemaid meetmeid kui enamike äriettevõtete puhul.

"California mure jumalateenistuse tervisemõjude osas ei ole kooskõlas osariigi suhtumisega mitmete teiste asutuste suhtes, nagu kaubanduskeskused, bussiterminalid ja teenindusasutused, millel on lubatud oma tegevust jätkata," põhjendas ülemkohtu liige Gorsuch oma otsust.

Toimetas Markus Järvi